ساخت کوچکترین گیرنده رادیویی جهان

محققان دانشگاه هاروارد توانستند کوچک‌ترین گیرنده رادیویی جهان را بسازند. سنگ بنای این گیرنده رادیویی، ناخالصی های کوچکی به اندازه دو اتم درون الماس است.

ساخت کوچکترین گیرنده رادیویی جهان

به گزارش کلیک ، این ناخالصی های ساخته دست انسان که با عنوان مرکز خلاء نیتروژن شناخته شده اند، از طریق جایگزین کردن یک اتم کربن با یک اتم نیتروژن و حذف اتم کربن مجاور آن ایجاد می شوند. حاصل این کار یک اتم نیتروژن است که در مجاورت یک فضای خالی قرار گرفته است.
پرکاربردترین ویژگی مرکز خلاء نیتروژن، درخشندگی نوری آن است. این ویژگی برای پردازش کوانتومی، تصویربرداری زیستی و سایر فناوری های نوری کاربرد دارند. این مراکز، اطلاعات را به نور تبدیل می کنند و قابلیت دستکاری آنها با استفاده از میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی، تشعشعات مایکروویو یا پرتوهای نور وجود دارد.
محققان هاروارد از طریق تحریک این خلاء های نیتروژنی با استفاده از لیزر سبزرنگ توانستند گیرنده رادیویی را بسازند. الکترون های حاصل از این فرآیند نسبت به میدان های الکترومغناطیسی از جمله امواج رادیویی حساسیت دارند و با دریافت این امواج فوتون های نور قرمز را گسیل می کنند. سپس نور قرمز توسط یک دیود نوری به جریان الکتریکی و سرانجام از طریق یک بلندگو به امواج صوتی تبدیل می شود.
به منظور تغییر ایستگاه های رادیویی نیز می توان میدان الکترومغناطیسی را از طریق محدود کردن فرکانس های دریافتی مراکز خلاء نیتروژن تغییر داد.
محققان در یک آزمایش توانستند با استفاده از این گیرنده رادیویی در دماهای بالای ۶۶۰ درجه فارنهایت، موسیقی پخش کنند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Physical Review منتشر شده است.

ارسال نظر