شبکه‌های عصبی از فیزیک قدرت می‌گیرند نه از ریاضیات

به راستی چگونه شبکه عصبی می‌تواند یک قهرمان را شکست دهد و یا کارهای غیر عملی که از عهده دیگر کامپیوترها خارج است انجام دهد!کلیک- ممکن است فکر کنید که این موفقیت ناشی از قدرت ریاضیات است. مطمئنا برای حل مساله، الگوریتمی در پشت پرده وجود داشته است، درست است؟ الگوریتمی که از سرعت کافی نیز برخوردار بوده است. پژوهشگران دانشگاه هاروارد و MIT می‌گویند که فیزیک است که به شبکه‌های عصبی قدرت می‌دهد، نه ریاضیات.

شبکه‌های عصبی از فیزیک قدرت می‌گیرند نه از ریاضیات

کلیک- ممکن است فکر کنید که این موفقیت ناشی از قدرت ریاضیات است. مطمئنا برای حل مساله، الگوریتمی در پشت پرده وجود داشته است، درست است؟ الگوریتمی که از سرعت کافی نیز برخوردار بوده است. پژوهشگران دانشگاه هاروارد و MIT می‌گویند که فیزیک است که به شبکه‌های عصبی قدرت می‌دهد، نه ریاضیات.

زمانی که قوانین فیزیک را به صورت ریاضی می‌نویسید، می‌توانید آن‌ها را با استفاده از توابعی که خواص پایه‌ای یکسانی دارند توصیف کنید. به همین ترتیب، شبکه عصبی نیازی ندارد که هر تابعی را درک کند تا بتواند به آن پاسخ بدهد. شبکه عصبی فقط نیاز دارد که برخی اصول پایه را بداند. یک شبکه عصبی می‌تواند چندین لایه داشته باشد. هر لایه از برخی نورون‌ها یا همان سلول‌های عصبی تشکیل شده است که توابعی را در خود حل می‌کنند. هر شبکه می‌تواند در هر لایه، به راه‌حل نزدیک‌تر شود و این ساختار سلسله‌مراتبی باعث می‌شود که شبکه عصبی از یک کامپیوتر معمولی سریع‌تر عمل کند.

درون‌بینی یا بینش می‌تواند ما را به طراحی بهتر سیستم‌های هوش مصنوعی هدایت کند و این سیستم‌ها می‌توانند از مزیت ذاتی خود (همان بینش) برای حل مسائل و استخراج دانش بهره بیشتری ببرند. علاوه بر این، شما می‌توانید ذهن خود را بهتر بشناسید. بسیاری از شبکه‌های عصبی از مغز انسان الگوبرداری کرده‌اند که به نظر می‌رسد مغز انسان برای درک جهان اطراف خود از یک ساختار ایده‌آل شکل گرفته است.

کلیک، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید مقالات زیر را مطالعه کنید.

آیا گوگل می تواند سرطان را شکست دهد؟

هوش مصنوعی شبیه به مغز انسان در تلفن های همراه

تقلید ابر کامپیوتر ها از مغز انسان به لطف سیناپس های مصنوعی

ارسال نظر