اقتصاد ترکیه رو به پیشرفت

اقتصاددانان پیش از انتشار آمار رسمی پیش‌بینی کردند که اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول ۵.۹ درصد رشد کرده است.

اقتصاد ترکیه رو به پیشرفت

به گزارش کلیک، نتایج نظرسنجی های مختلف اقتصادی انتظار می‌رود اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول به‌طور سالانه ۵.۹ درصد رشد کند.

تعداد ۱۴ اقتصاددان برآورد کردند که رشد اقتصادی بین ۴.۲ تا هفت درصد در دوره ژانویه تا مارس در نوسان بوده است.

اقتصاددانان رشد ۳.۳۸ درصدی در سال ۲۰۲۴ را انتظار دارند که بین بازه ۲.۹ تا چهار درصد متغیر است همچنین  رشد ۳.۵۶ درصدی در سال ۲۰۲۵ را پیش‌بینی کردند.

قرار است که موسسه آمار ترکیه روز جمعه آمار رسمی از رشد اقتصادی این کشور را منتشر کند.

بر اساس آمار ارائه شده، اقتصاد این کشور در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ به میزان چهار درصد رشد کرد.

ارسال نظر