تعرفه دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات

رسانه کلیک - تعرفه دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات در سیصد و ششمین جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از طریق دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و سیار تصویب شد.

تعرفه دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات
تعرفه دسترسی مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات براساس تفاهم نامه همکاری میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش با موضوع عملیاتی کردن ماده 69 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب شده است.
براساس ماده 69 برنامه ششم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت افزاری، نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمامی دانش آموزان شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها و حاشیه های شهرهای بزرگ فراهم کند. دولت برای تامین هزینه های این ماده می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند و هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
سقف تعرفه خدمت دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات به شرح جدول زیر تعیین شده است:
تعرفه دسترسی مدارس به شبکه ملی اطلاعات براساس ماده دو این مصوبه، تعرفه های این جدول برای خدمت انتها به انتها و شامل تمامی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و رفع خرابی در دوره خدمت موضوع ماده یک براساس توافق نامه سطح خدمت مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
در صورت تامین تجهیزات انتهای (مودم) توسط ارایه دهنده خدمت، تجهیزات مذکور پس ا زدوره 24 ماهه به مدارس تحویل داده می شود.
همچنین در ماده سه آن آمده است درمواردی که از نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه های غیرمتعارف وجود داشته باشد، حداکثر 20 درصد به تعرفه های تعیین شده اضافه می شود. این هزینه های غیرمتعارف شامل مراجعه بیش از دو بار در سال برای رفع خرابی، فاصلخ بیش از صد کیلومتری روستا با شهر و مراکز استان و برق کشی برای نصب و راه اندازی خدمت است.
ارسال نظر