ترویج فناوری فضایی براساس ظرفیت‌های استانی

رسانه کلیک - رئیس سازمان فضایی ایران از ترویج فناوری فضایی و توسعه خدمات آن بر اساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های هر استان خبر داد و گفت: «پیگیر توانمندسازی دانشگاه‌ها و کسب و کارهای فضاپایه در هر استان هستیم.»

ترویج فناوری فضایی براساس ظرفیت‌های استانی

مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به برگزاری چهارمین سفر استانی خود به استان لرستان نوشت: «در جلسه شورای مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات استان لرستان، در خصوص ارتقاء پایداری شبکه ارتباطی این استان در مواقع بحران با استفاده از ارتباطات ماهواره‌ای بحث و بررسی شد که با تشکیل کمیته تخصصی مشترک این مباحث اجرا خواهد شد.»

وی با اشاره به نشستی که با رئیس دانشگاه لرستان و شرکتهای دانش بنیان داشت، ادامه داد: «مسیر توسعه خدمات فناوری فضایی و کسب و کارهای فضاپایه و توانمندسازی دانشگاه‌ها را ترسیم کرده و پیگیر اقدامات اجرایی آن هستیم.»

رئیس سازمان فضایی ایران، ترویج فناوری فضایی و توسعه خدمات آن بر اساس اولویت‌ها و ظرفیت‌های هر استان و افزایش اشتغالزایی و ارتقاء مدیریت بهینه استان‌ها را از به عنوان مهمترین اهدافی عنوان کرد و گفت: «به دنبال این هدف هستیم و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.»

ارسال نظر