جایگاه فین تک در ایران از نظر شرکت های تکنولوژیک حاضر در الکامپ

رسانه کلیک - فین تک به فناوری های مالی گفته می شود که در تسهیل فرآیندهای پولی بین مردم نقش مهمی ایفا می کند. حال سوال مهم در اینجاست که فین تک ها چه جایگاهی در ایران دارند؟ به بهانه برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ پای صحبت کارشناسان و اهالی دنیای فناوری نشستیم تا این حوزه را با نگاهی موشکافانه مورد بررسی قرار دهیم. همراه کلیک باشید.

جایگاه فین تک در ایران از نظر شرکت های تکنولوژیک حاضر در الکامپ
ارسال نظر