200 سرور از محل بیت المال به تلگرام طلایی اختصاص داده شد

رسانه کلیک - دبیرکارگروه فیلترینگ گفت: 200 سرور به پیام رسان تلگرام طلایی از محل بیت المال اختصاص داده شده تا به این وسیله تلگرام زنده بماند و این دامی برای پیام‌ رسان‌ های داخلی است.

200 سرور از محل بیت المال به تلگرام طلایی اختصاص داده شد

به گزارش کلیک به نقل از فارس؛ عبدالصمد خرم‌ آبادی دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخصی خود در پیام‌ رسان‌ های داخلی مطلبی درباره فیلتر پیام رسان‌ تلگرام و موضوعات بعدی آن در کشور نوشته که از جهتی قابل توجه است.

وی در این مطلب توضیح می دهد که وقتی تلگرام در ایران فیلتر شد برخی به سرعت برای کمک به این پیام رسان دست‌ به کار شدند. وعده پیام رسان بومی به مردم داده شد که پیام رسان تلگرام طلایی را مانند دامی بر سر این وعده قرار دادند و به آن 200 سرور داده شده و به این وسیله تلگرام زنده مانده است.

خرم‌ آبادی محل تامین هزینه این سرورها را از بیت المال عنوان می کند.

در مطلب خرم‌ آبادی آمده: «دیروز وقتی که دیدم و شنیدم که برادر بسیجی جناب آقای میثم مطیعی در مراسم قبل از نماز عید سعید فطر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در قالب شعر بیان می کند و موثر واقع می شود، به این فکر افتادم که موضوع دور زدن غیرقانونی فیلتر تلگرام از طریق "تلگرام طلایی" را در قالب چند بیت شعر ذیل (هر چند ناموزون) بیان کنم. ان شاءالله که موثر واقع شود.

چو فیلتر شد تلگرام روزگاری
گروهی فوریش کردند یــــاری

اگر چه "اپ" آن فیلتر نمودند
ولی درهای پُشتی اش گشودند

به مردم جنس بومی وعده دادند
سپس بر راهشان دامـــــی نهادند

چه دامی! ظاهرش زرد طلایــــی!
ولیکن باطنش هـــــدم و تبــــاهی

"تلگرام طلایــــــی" نام آن دام
وَرا تیــــمار کردند صبح تا شام

به آن چند هدیه ی باحال دادند
200 سرور ز بیت المـــــال دادند

به مردم عرضه شد کالای رومی
به نامِ نامــیِ تولیــــــــدِ بومی

بزک کردند برونش با مهــــارت
درونش پر ز زشتی و وقاحت

تلگرامش به حیله زنده کردند
به دشمن خدمتی ارزنده کردند

نشو نومید از این ابیات ای جــــان
که این وعده به ما دادست قــران

به بیگانه هر آنکس کرد یـــــــاری
سر انجامش بود خذلان و خواری

"ولی" , با تکیه برحق گفت دیروز
که آینده بود بهـــــــــتر زِ امـــروز»

ارسال نظر