پیشگویی جدید بیل گیتس درباره پایان کرونا در 2022

البته اوج گیری سویه امیکرون و کشف سویه های جدید کرونا، همچنین شدت گرفتن همه گیری در کشورهای پیشرفته اروپایی و وضع قوانین و محدودیت‌های جدید کرونایی، تردیدهایی را درباره پیشگویی جدید بیل گیتس درباره پایان کرونا در 2022 ایجاد می‌کند.

پیشگویی جدید بیل گیتس درباره پایان کرونا در 2022

«گیتس نوت بلاگ» صفحه مجازی بیل گیتس که یکی از ثروتمندترین افراد روی زمین است و در تولید و رواج واکسن کرونا نقش بسزایی داشته است، با یادداشت جدیدی از این شخصیت درباره پایان همه‌گیری کووید19 به‌روز شده است. یک پیشگویی جنجالی و البته امیدوار کننده!

بیل گیتس در این یادداشت نوشته است:

«شاید احمقانه باشد که یک پیش بینی جدید دیگر بکنم، اما معتقدم که مرحله حادّ پاندمی کرونا در مقطعی از سال 2022 به پایان خواهد رسید!»

بیل گیتس کرونا 2022

جالب است که بیل گیتس پیش از این درباره وقوع یک همه‌گیری در سال‌های گذشته به مناسبت‌های مختلف هشدار داده بود و بعد از اینکه این پیش‌بینی های او به واقعیت تبدیل شد، به نظر می‌رسد باید منتظر عادی شدن زندگی و رهایی از کووید19 در سال 2022 بود.

البته اوج گیری سویه امیکرون و کشف سویه های جدید کرونا، همچنین شدت گرفتن همه گیری در کشورهای پیشرفته اروپایی و وضع قوانین و محدودیت‌های جدید کرونایی، تردیدهایی را درباره پیشگویی جدید بیل گیتس درباره پایان کرونا در 2022 ایجاد می‌کند.

ارسال نظر