حذف جریمه 30 هزار تومانی نپرداختن عوارض آزادراه

رسانه کلیک - جریمه 30 هزار تومانی نپرداختن عوارض آزادراه حذف می شود. علت این موضوع، محاسبه عوارض الکترونیکی آزادراه ها بر اساس پیمایش و به صورت شناور است.

حذف جریمه 30 هزار تومانی نپرداختن عوارض آزادراه

در حالی وزیر راه و شهرسازی از محاسبه عوارض الکترونیکی آزادراه ها بر اساس پیمایش و به صورت شناور خبر داده که به این ترتیب جریمه 30 هزار تومانی نپرداختن عوارض آزادراه خواهد شد ( عوارض آزادراهی پیمایشی شد ).

محمد اسلامی در حاشیه برگزاری نمایشگاه حمل‌ونقل با اشاره به راه‌اندازی سامانه سنجش رضایتمندی مسافران در فرودگاه‌ها، گفته بود: «مردم می‌توانند درخصوص کیفیت رفتار مدیریت، زیرساخت‌های فرودگاهی و سیستم مراقبت یکپارچه خدمات‌رسانی اعلام‌نظر کنند.»

وی از محاسبه نرخ عوارض آزادراهی برای خودروها بر اساس پیمایش و به صورت شناور خبر داد و گفت: «بر اساس ابلاغ صورت‌گرفته برای خودروهای پرتردد (40 مرتبه در ماه) در نرخ عوارض تخفیف ارائه می شود.»

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قطعه یک آزادراه تهران - شمال به طول 32 کیلومتر به‌زودی افتتاح می‌شود، گفت: «نرخ عوارض در این آزادراه متفاوت و شناور خواهد بود؛ به عبارت دیگر مردم می‌توانند ساعتی را برای تردد از سیستم الکترونیک انتخاب کنند که قیمت عوارض آن کمتر است.»

بر این اساس و با اجرای این طرح جدید به رانندگان این حق انتخاب داده می‌شود که بین پرداخت به موقع عوارض و پرداخت مبلغ بیشتر بر اساس ضریبی از عوارض اصلی و متناسب با زمان پرداخت یکی را انتخاب کنند. عدم پرداخت عوارض آزادراره‌ها به صورت الکترونیک و جریمه شدن شهروندان پس از آن یکی از بحث‌های حاشیه‌ای طرح الکترونیکی کردن پرداخت عوارض آزادراه‌ها بوده است.

تعلل شهروندان در پرداخت مبلغ عوارض و جریمه سنگین بعد از آن از یک‌سو و بار منفی جنبه تنبیهی آن از سوی دیگر موجب شد تا پرداخت عوارض بر اساس پیمایش و شناور به عنوان راه حل جدیدی برای محاسبه مبلغ عوارض آزادراهی پیشنهاد شود.

آنچه به عنوان «محاسبه عوارض شناور» و بر اساس زمان پرداخت در نظر گرفته شده بر پایه حذف جریمه 30 هزار تومانی عدم پرداخت عوارض و جایگزین کردن شیوه‌ای شناور برای محاسبه مبلغ عوارض است که بسته به زمان پرداخت و با در نظر گرفتن نرخ پایه عوارض محاسبه می‌شود.

در این شیوه به راننده این حق انتخاب داده می‌شود بین مبلغ فعلی عوارض و محاسبه آن بر اساس فرمولی که بسته به روزهای تاخیر در پرداخت یکی را انتخاب کند تا به این ترتیب به جای معوق شدن مبلغ عوارض و جریمه آن انگیزه بیشتری در شهروندان برای پرداخت عوارض ایجاد شود. همچنین با حذف جریمه تنبیهی 30 هزار تومانی، مبلغی متناسب از مردم دریافت خواهد شد.

در این شیوه مبلغ عوارض تردد تا 48 ساعت بعد از عبور از آزادراه بدون جریمه محاسبه شده و بعد از آن با فرمولی متناسب با زمان پرداخت تا هر زمانی که اقدام به پرداخت شود قابل محاسبه است. در واقع در بحث عوارض آزادراهی سیستم تشویقی به جای سیستم تنبیهی به کار گرفته خواهد شد.

ارسال نظر