تماس ویدئویی رایگان 50 نفره در Facebook Messenger فراهم شد

رسانه کلیک - در این ایام خانه نشینی کرونایی، Zoom پیشروی اپلیکیشن‌های تماس‌های ویدئویی و گروهی بود. اکنون Facebook Messenger با ارائه تماس ویدئویی رایگان تا 50 نفره کاربر همزمان، سعی کرده تا جای این اپلیکیشن را در تماس‌های گروهی و معمولا جلسات کاری بگیرد.

تماس ویدئویی رایگان 50 نفره در Facebook Messenger فراهم شد

فناوری تماس‌های گروهی و ویدئویی بیشتر برای برگزاری کلاس‌های آموزشی و جلسات اداری انجام می‌شود که در این ایام نیز بیشتر مورد توجه بوده است. شرکت‌های فعال در این حوزه نیز بیکار نبوده و با ارائه‌های خدمات جدید، سعی ارند تا مخاطبان بیشتری جلب کنند.

فیسبوک نیز از این مسیر دور نشده با راه‌اندازی اناق‌هایی در Facebook Messenger سعی کرده تا میزان کاربران همزمان در یک تماس ویدئویی را افزایش دهد.

Facebook Messenger از این به بعد کاربران می‌توانند با ایجاد یک Room در اپلیکیشن فیسبوک (در آمریکای شمالی) یا Facebook Messenger (در سراسر جهان) یک تماس ویدئویی رایگان 50 نفره و بدون محدودیت زمانی داشته باشند. همچنین یک قابلیت میزبان و مهمان نیز وجود دارد که می‌توانید افرادی که حساب فیسبوک ندارند را نیز به شرکت در این تماس دعوت کنید (بدون نیاز به ایجاد حساب کاربری)!

شما می‌توانید مشخص کنید که چه افرادی در تماس گروهی‌تان حضور داشته باشند. همچنین امکان حذف فرد یا یا مسدود کردن شرایط برای اضافه شدن فرد جدید نیز برقرار است.

ارسال نظر