اختصاص سهام به متولدین ۱۴۰۰ به بعد

طرح اختصاص سهام به فرزندان متولد ابتدای ۱۴۰۰ به بعد در استان‌هایی با نرخ باروری پایین، در مجلس تصویب شد.

اختصاص سهام به متولدین ۱۴۰۰ به بعد

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه مجلس، یک بند به تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه‌ای به شرح زیر الحاق شد.

طبق این مصوبه الحاقی مجلس:

دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده، برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا ۲.۵ درصد باشد، مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفا جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد و ساز و کار اجرایی از جمله خانواده‌های مشمول نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه‌های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین امروز صبح مجلس حذف ارز 4200 تومانی را تصویب کرد .

ارسال نظر