دانشجوی ایرانی؛برنده جایزه فیزیک بنیادی سرن

در پی افتخاری دیگر،دانشجوی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی،  جایزه فیزیک بنیادی آشکارساز CMS شتابگر بزرگ هادرونی مرکز تحقیقات هسته‌یی اروپا (سرن) را از آن خود کرد.

دانشجوی ایرانی؛برنده جایزه فیزیک بنیادی سرن

به گزارش کلیک به نقل از ایسنا، جایزه فیزیک بنیادی آزمایشگر CMS که از سال 2013 اعطا می‌شود در بر دارنده ی یک بورس تحقیقاتی و تعدادی جایزه است که جایزه «شناسایی استعدادهای برتر فیزیک بنیادی سی ام اس» (Special Recognition Awards CMS Fundamental Physics Scholars) در سال 2015 به اسماعیل اسکندری، دانشجوی پژوهشکده ذرات پژوهشگاه دانش های بنیادی و همینطور محققانی از دانشگاه‌های دهلی هند و پرینستون آمریکا اعطا شده است.

عنوان طرح این محقق ایرانی، «Search for Resonant and Non-Resonant Higgs Pair Production in bbVV∗ Decay Channel through Semi-Letonic Final States» است.

این تنها مورد از افتخارات ایرانی ها نیست و دو سال قبل نیز رضا گلدوزیان، دانشجوی دکتری فیزیک ذرات تجربی پژوهشکده ذرات و شتابگرهای پژوهشگاه دانش‌های بنیادی این جایزه را از آن خود کرده بود.

در آشکارساز CMS برخورد دهنده بزرگ هادرونی (LHC) مرکز تحقیقات هسته‌یی اروپا چند صد نفردر حال فعالیت هستند که فیزیکدانان نیمی از آنها را تشکیل می دهند. ایران از سال 2000 به CMS پیوسته و محققان ایرانی در مشاهده شواهد قطعی بر وجود ذره بوزون هیگز در آشکارساز CMS هم نقش داشته‌اند.

ارسال نظر