ساخت مولکول دواتمی غول‌آسا

دو فیزیکدان از موسسه فناوری فدرال سوئیس توانستند مولکول دواتمی در اندازه باکتری مانند E. coli شدند که اثبات می‌کند فرضیه چنین مولکولی درست است.

ساخت مولکول دواتمی غول‌آسا

به گزارش کلیک، مولکول‌های دواتمی مانند H2H2 یا O2O2 به‌طورمعمول در اندازه‌ای کوچک‌تر از ۱نانومتر هستند. اما در مقاله‌ای که توسط یوهانس دیلمایر و هاینر ساسمن هوزن توضیح دادند چگونه می‌توان مولکول‌های دواتمی در اندازه ۱ میکرومتر ساخت.

تحقیقات پیشین نشان داده بودند که مولکول‌های غول‌آسای دواتمی در صورتی می‌توانند ساخته شوند که اتم‌ها در حالت ریئبرگ قرار گیرند که در این حالت الکترون خارجی به وضعیت کوانتومی بالاتر ارتقا داده شود تا به‌دوراز هسته اتم، یک مدار تشکیل دهد.

برای این کار جدید دو فیزیکدان دو اتم سزیم را تا دمای نزدیک به صفر مطلق سرد کردند و پس‌ازآن با یک پالس لیزر، بخش کوچکی از اتم را شکاف دادند.

پس‌ از آن یک پالس لیزر دیگر ارسال کردند اما این بار با میزان انرژی کمتری که برای قرار دادن اتم‌ها در وضعیت ریدبرگ کافی بود.

برای اینکه اطمینان حاصل کنند که کارشان موفقیت‌آمیز بوده است، سعی کردند زمانی که اتم‌ها به سطح پایین‌تری از حالت ریدبرگ می‌روند، یون‌ها را شناسایی کنند. فیزیکدانان اعلام کردند نتیجه آزمایش‌ها آنان ممکن است برای کامپیوترهای کوانتوم مفید باشد که از اتم‌ها در بیت‌های کوانتومی استفاده می‌کنند.

ارسال نظر