درمان افسردگی و صرع از طریق ارسال نانوربات به مغز

نانو ربات های کنترل شونده توسط ذهن می توانند داروها را در مغز آزاد کنند؛این دستگاه های کوچک می توانند به درمان افسردگی و صرع کمک کنند.

درمان افسردگی و صرع از طریق ارسال نانوربات به مغز

به گزارش کلیک، نانو روبات های کنترل شونده توسط ذهن می توانند داروها را در مغز آزاد کنند؛این دستگاه های کوچک می توانند به درمان افسردگی و صرع کمک کنند.
• دانشمندان از طریق قرار دادن آنها در پوسته های توخالی، نانو روبات های DNA تولید کرده اند.
• می توان دارو را در داخل این دستگاه ها قرار داد و بعداً آنها را توسط مغناطیس آزادسازی کرد.
• دانشمندان برخی از نمونه های اولیه این نانو روبات ها را به داخل بدن سوسک ها تزریق کرده اند.
• امکان رهاسازی محتویات آنها با استفاده از افزایش فعالیت مغزی وجود دارد.

از نانو روبات های ریز کنترل شونده با ذهن که به داخل بدن انسان تزریق شده و توسط ذهن پزشکان هدایت می شوند، می توان در آینده برای درمان بیماری ها استفاده کرد.
دانشمندان برای اولین بار برای کنترل نانو روبات ها و رهاسازی دارو در داخل بدن سوسک ها فقط از قدرت ذهن استفاده کرده اند.
آنها می گویند این فناوری می تواند در درمان اختلالات مغزی مانند شیزوفرنی، افسردگی و اختلال نقص تمرکز استفاده شود.
این فناوری یادآور دستگاه های میکروسکوپی و نانو روبات هایی است که در سریال های تلوزیونی علمی تخیلی مانند پیشتازان فضا و کوتوله سرخ استفاده می شد، در این سریال ها از گروهی از روبات های میکروسکوپی برای بازسازی بافت های آسیب دیده استفاده می شد.

پژوهشگران دانشگاه Bar Ilan در Ramat Gan, Israel و مرکز Interdisciplinary Centre در Herzliya، برای ساخت نانو روبات های خود از حالتی از اوریگامی DNA برای ایجاد ساختارهای پوسته مانند توخالی استفاده کردند.
داروها می توانند قبل از این که به طور شیمیایی با ذراتی از اکسید آهن مسدود شوند در داخل این روبات ها قرار گیرند.
برای رهاسازی این داروها می توان با استفاده از یک الکترومغناطیس پوسته های DNA را گرم کرد و تغییر شکل داد.
پزشکان با استفاده از این نانو روبات ها می توانند آزادسازی داروها را در دفعات مختلف کنترل کنند و در هر بار قادر هستند تا مقدار کمی از داروها را رهاسازی کنند.

این گروه که توسط دکتر ایدو باچلت، محقق اصلی در زمینه نانو تکنولوژی در دانشگاه Bar Ilan رهبری می شد، اکنون نشان داده است که کنترل این فرآیند از طریق امواج مغزی انسان امکان پذیر است.
برای انجام این کار آنها یک الگوریتم کامپیوتری را آموزش دادند تا تحت فشار قرار گرفتن مغز یک فرد در هنگام محاسبات ذهنی را تشخیص دهد.
این کامپیوتر با جستجوی تغییرات در فعالیت ذهنی قادر بود از طریق تحریک یک الکترومغناطیس، نانو روبات هایی که به بدن سوسک ها تزریق شده بودند را باز کند.
نانو روبات ها یک پروتئین فلورسنت (درخشان) را در بدن سوسک ها رهاسازی کردند، این پروتئین دانشمندان را قادر می ساخت تا میزان آزادسازی دارو را ردگیری کنند.

این پژوهشگران در نشریه Public Library of Science One اشاره کرده اند که " برای آزمایش این موضوع، ما فعال سازی روبات های DNA برای ایجاد تاثیر سلولی در داخل بدن حشره Blaberus discoidalis را از طریق یک عمل ادراکی سخت اثبات می کنیم."
" این فناوری عمل روشن و خاموش کردن فوری یک مولکول بیواکتیو در پاسخ به حالت ادراکی یک نمونه را امکان پذیر می کند."

آنها می گویند که این فناوری می تواند برای استفاده در انسان ها سازگار شود، به طوری که تغییرات در فعالیت مغزی ناشی از شیزوفرنی یا حملات افسردگی یا صرع را تشخیص دهد.
می توان نانو روبات های حامل دارو را به بیماران تزریق کرد، این نانو روبات ها دارای سرپوش محتوی حسگرهای تشخیص دهنده فعالیت الکتریکی مغز بیماران هستند.
وقتی فعالیت مغز الگوی خاصی را از خود نشان بدهد، می تواند باعث شود تا الکترومغناطیس داخل سرپوش نانو روبات ها را به آزادسازی داروها وادار کند.

ساچر آرنون، مسئول نشریه مرکز Interdisciplinary Center در گفتگو با سایت New Scientist می گوید: " این فناوری را می توان متناسب با نیازهای شما تعریف کرد."
برای مثال، این فناوری می تواند یک حمله صرعی ناشی از فعالیت مغزی را تشخیص داده و داروی ضد حملات صرع را از نانو روبات ها رها سازی کند.
آقای آرنون اضافه می کند که حتی این امکان وجود دارد که از این فناوری در خارج از عرصه پزشکی استفاده شود.
او می گوید، " تصور کنید که بتوانید میزان دقیقی از الکل را به سلول های خود برسانید بدون این که حالت مستی در شما روی دهد. من فکر می کنم که ما هنوز در مراحل بسیار اولیه این فناوری هستیم."

ارسال نظر