رابطه دنبال کردن افراد در اینستاگرام با افسردگی

به گزارش کلیک،محققان دانشگاه Pace به این نتیجه رسیدند که استفاده مکرر از اینستاگرام می‌تواند منجر به بروز نشانه‌هایی از افسردگی و مقایسه منفی با دیگران در شبکه‌های اجتماعی شود. این مساله در میان کسانی که بی حد و حساب اقدام به دنبال‌کردن (follow) افراد غریبه در این شبکه می‌کنند، شدت بیشتری دارد و بالعکس.

رابطه دنبال کردن افراد در اینستاگرام با افسردگی

به گزارش کلیک،محققان دانشگاه Pace به این نتیجه رسیدند که استفاده مکرر از اینستاگرام می‌تواند منجر به بروز نشانه‌هایی از افسردگی و مقایسه منفی با دیگران در شبکه‌های اجتماعی شود. این مساله در میان کسانی که بی حد و حساب اقدام به دنبال‌کردن (follow) افراد غریبه در این شبکه می‌کنند، شدت بیشتری دارد و بالعکس.

محققان در این تحقیق 117 نفر از کاربران اینستاگرام که بین سنین 18 تا 29 سال داشتند را مورد مطالعه قرار دادند.

زمانی که به پست‌های اینستاگرام خود سر می‌زنید و ناگهان تصویری از یک شخصیت مشهور که در تعطیلات در حال خوش‌گذارنی است را می‌بینیند، ناخودآگاه این احساس به شما دست خواهد داد که زندگی آنها بسیار بهتر از زندگی شماست. وقتی شما افرادی که می‌شناسید را دنبال می‌کنید، به خاطرآوردن این مساله که آنچه در اینستاگرام می‌بینید لزوما زندگی واقعی افراد نیست راحتتر خواهد بود.

با این وجود این تحقیق مشخص نکرده است که آیا احساسات منفی از نگاه‌کردن به غریبه‌ها در اینستاگرام حاصل می‌شود یا اینکه اگر کسی افراد غریبه زیادی را دنبال کند بیشتر در معرض این احساسات قرار خواهد گرفت.

نشانه‌های افسردگی از طریق مجموعه‌ای از سوالات مورد سنجش قرار می‌گیرند؛ هر چه نمره بدست آمده بالاتر باشد، نشانه‌های افسردگی شدیدتر است. مقایسه اجتماعی نیز با پرسیدن چند سوال مشخص می‌شود، هر چه نمره بدست آمده بالاتر باشد نشان می‌دهد که افراد احساس مثبت‌تری نسبت به مقایسه خود با دیگران دارند.

در زیر نموداری را مشاهده می‌کنید که به ارتباط استفاده مکرر از اینستاگرام با نشانه‌هایی از افسردگی اشاره می‌کند اگر شما با نرخ بالایی غریبه‌ها را دنبال کنید:

screen shot 2015-11-03 at 11.33.06 am

در زیر نموداری را مشاهده می‌کنید که به ارتباط استفاده مکرر از اینستاگرام با مقایسه اجتماعی مثبت اشاره می‌کند اگر شما با نرخ بالایی غریبه‌ها را دنبال کنید:

screen shot 2015-11-03 at 12.11.09 pm

یافته‌های این تحقیق به اهمیت تعداد افراد غریبه‌ای که یک فرد دنبال می‌کند می‌پردازد. تحقیقی نیز بر روی کاربران Facebook صورت گرفت که در آن هر چه فردی دوستان غریبه بیشتری را به دوستان خود می‌افزود نشانه‌هایی از افسردگی را نمایان می‌ساخت. نتایج این تحقیق با تحقیق صورت گرفته در خصوص فیسبوک شباهت بسیاری زیادی داشت. این مساله تأکید زیادی بر خصوصیات درونی داشت تا رفتارهایی که از مقایسه منفی اجتماعی حاصل می‌شد را تشریح می‌کرد. از سوی دیگر، دیدن تصاویر دوستان و همکاران می‌تواند احساسات مثبت را برانگیخته یا حداقل با دانستن اینکه زندگی واقعی دوستان فرد به چه شکل، به نوعی تعادل متقابل دست پیدا کرد. همین امر باعث کاهش مقایسه منفی اجتماعی و رفتارهای خطا می‌شود.

به طور متوسط کاربران به ازای هر شش نفری که می‌شناسند، چهار نفر غریبه را دنبال می‌کنند.

ارسال نظر