آیا تئوری ایجاد زمین توسط سیاره مشتری درست است؟

جهان جای عجیبی است، اما عجیب تر از آن نظریه جدیدی در مورد خلق سیاره زمین از سیاره مشتری است.

آیا تئوری ایجاد زمین توسط سیاره مشتری درست است؟

به گزارش کلیک، نظریه جدیدی در موردی چگونگی کار کرد منظومه شمسی وجود دارد و اینکه سیاره مشتری مسئول ایجاد سیاره های عطارد، زهره و حتی زمین است.

احتمالا از خود می پرسد چه مشکلی در منظومه شمسی ما ایجاد شده است؟

هیچ مشکلی در منظومه خورشیدی وجود ندارد، فقط کمی متفاوت است. منظومه های خورشیدی دیگر سیاره های غول پیکری مشابه مشتری ما دارند که با فاصله کمتری به دور خورشید می گردند. این امر در مورد منظومه شمسی ما کاملا متفاوت است، زیرا مشتری با فاصله بیشتری از خورشید بر روی مدار می چرخد.

اگر چه سال هاست که این تفاوت دانشمندان را گیج کرده است، نظریه جدیدی در مورد دلیل دور بودن مشتری از خورشید وجود دارد. این نظریه فرض می کند که این سیاره غول پیکر در اصل سیاره ای "سرگردان" بوده که به سمت خورشید کشیده است و باعث شده سیاره هایی که از قبل به دور خورشید می چرخیدند با یکدیگر برخورد کنند.

با این حال، حرکت آهسته مشتری به دور از خورشید نیز ذراتی را ایجاد کرده است که سیارات کوچکتر مانند مریخ، عطارد، زهره و زمین را به وجود آورده است. این توضیح می دهد که چرا سیارات کوچکتر بسیار جوان تر از مشتری هستند.

به نظر می رسد مشتری علاوه بر ایجاد سیاره های کوچکتر منظومه شمسی کمک های دیگری نیز می کند. باور بر این است که مشتری از تصادم ستاره های دنباله دار، سیارک ها و دیگر اجرام فضایی به زمین جلوگیری می کند.

دانشمندان معتقدند که برخی از سیارک ها و شهاب سنگ هایی که قرار است با زمین برخورد کنند با وجود مشتری به پایان می رسند و به جای زمین به سیاره غول پیکر مشتری برخورد می کنند. این برخوردها اغلب در حدود ۵ بار در هر ماه اتفاق می افتند.

اما از سوی دیگر، ممکن است مشتری باعث صدمه های جبران ناپذیری به زمین شود، زیرا احتمال دارد مسیر سیارک ها را به سمت زمین منحرف کند و تاثیر فاجعه باری برای ما به وجود آورد. خوشبختانه، به نظر می رسد مشتری در حال حفاظت از زمین و منظومه شمسی عجیب و غریب ما است.

منبع: parentherald

ارسال نظر