سیاره نهم در کمربند سیاره ای شناسایی شد

بیش از نیم قرن محققان دانش فضایی در پی جستجو و گمانه زنی در مورد تثبیت ماهیت سیاره نهم در کمربند سیاره ای کویپر بوده اند. به تازگی با یافتن نشانه هایی وجود این سیارک تثبیت شده است.

سیاره نهم در کمربند سیاره ای شناسایی شد

به گزارش کلیک، بسیاری از محققان و دانشمندان فناوری فضایی با تحقیقات گسترده پیرامون سیاره پلوتون و نیز کمربند سیاره ای کویپر به این نتیجه رسیده اند که گمانه زنی ها در وادی وجود سیاره نهم این منظومه واهی نبوده و اجسامی متفاوت از ساختار دیگر اعضای این مجموعه به چشم می خورد. این سیارک که به عقیده بسیاری از محققان و دانشمندان رازآلود و عجیب به نظر می آید، در تاثیر از عملکرد دیگر سیاره ها واکنشی بسیار متفاوت و عجیب از خود نشان می دهد. در نتایج به دست آمده از مطالعات در مورد این شی مرموز دانشمندان نموداری شبیه سازی شده از واکنش های این سیاره در ارتباط با دیگر سیاره های منظومه ارائه کرده اند که در تصویر زیر قابل رویت است:

CeV7N2EVIAEq-NI

این گمانه زنی ها و تحقیقات به اعتقاد بسیاری از دانشمندان راه را برای شناسایی سیاره ای بزرگتر و حتی موثرتر از سیاره پلوتون هموار کرده است.

منبع: engadget

ارسال نظر