اجرا "برنامه بهبود" پست بانک ایران

رسانه کلیک - مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به برنامه های در حال اجرا برای تثبیت سوددهی شعب پست بانک ایران گفت: «اهداف کمی این بانک در چهار محور ترسیم و به شعب این بانک ابلاغ شد که با هدف بهبود امور و دریافت بازخوردهای مناسب در حال اجرا است.»

اجرا "برنامه بهبود" پست بانک ایران
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری، مدیرعامل پست بانک ایران با بیان این که در گام نخست اهداف مورد نظر در شعب این بانک در چهارمحور اجرا شده است، گفت: «این اهداف شامل اهداف سپردهای، مطالبات، عملیات ارزی و ساماندهی درگاه های الکترونیکی (ATM) و (POS) است.»
وی با اشاره اهداف سپرده ای به تفکیک نوع سپرده، مطالبات، عملیات ارزی نیز شامل حواله و گشایش اعتبار اسنادی، افزود: «این اهداف در حال اجرا هستند و ماهانه پایش و کنترل می شوند.»
شیری در ادامه گفت: «در ارزیابی عملکرد مدیریت شعب مناطق و استان ها که در اوایل ماه سال جاری انجام شد، شاخص درآمد کارمزدی به شاخص عملکرد اضافه و برخی از شاخص های ارزیابی از لحاظ کیفی ارتقا یافت.»
مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به برنامه های عملیاتی این بانک تصریح کرد: «در حوزه واحدهای ستادی نیز برنامه های عملیاتی پست بانک با عنوان "برنامه بهبود" که شامل 53 برنامه برای توسعه و بهبود زیرساخت های مورد نیاز، پشتیبانی از واحدهای عملیاتی و ارایه راهکارهای لازم جهت تحقق اهداف بانک طراحی شده و برنامه زمانی آنها نیز درقالب شناسنامه های مشخص شده تدوین و از طریق واحدهای ستادی درحال اجرا است.»
شیری در ادامه از اجرا "طرح انگیزشی پویش" که برای توجه واقعی به عملکرد کارکنان است، خبر داد و گفت: «نقش بسزای این طرح در ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری کارمندان است.»
وی افزود: «مهمترین نقش این سیستم، پرداخت متناسب با عملکرد است که موجب ایجاد انگیزه کارکنان و هماهنگی بین عملکرد آنان، سیاستها، اهداف و برنامه های عملیاتی پست بانک ایران درسطح شعب و ادارات مرکزی است.»
مدیرعامل پست بانک ایران در پایان با اشاره به روش ارزیابی واحدهای ستادی گفت: «اهداف کمی شعب و برنامه های عملیاتی در دوره سه ماهه ارزیابی و پایش آن به روش خوداظهاری در همه واحدهای ستادی توسط مدیریت امور طرح و برنامه در حال انجام است.»
وی افزود: «انتظار می رود واحدهای ستادی به عنوان مجریان برنامه های عملیاتی بتوانند با جلب مشارکت سایر واحدهای ستادی و اجرایی بانک، نسبت به دستیابی اهداف تعیین نشده، تحقق برنامه ها و ماموریتهای پست بانک ایران تلاش کنند.»
ارسال نظر