موفقیت ماهواره ناهید یک در آزمون‌های محیطی خلا حرارتی

رسانه کلیک – مدیر پروژه ناهید یک خبر داد: «آماده سازی این بسته باتری به عنوان گامی از عملیات پیش‌پرتاب ماهواره ناهید یک انجام شد و تمامی آزمون‌های خلاء حرارتی و ارتعاشی را مطابق استاندارد فضایی اروپا (ECSS) با موفقیت پشت سر گذاشت.»

موفقیت ماهواره ناهید یک در آزمون‌های محیطی خلا حرارتی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، آزمون‌های محیطی خلا حرارتی و ارتعاشی بسته باتری جدید (تعویضی) مدل پروازی ماهواره ناهید۱ انجام شد و از لحاظ کارکرد در محیط فضا مورد تایید قرار گرفت.

بنابر این گزارش، با توجه به تجربیات کسب شده در طراحی ماهواره‌های قبلی، بسته باتری ماهواره ناهید با استفاده از فناوری سلول‌های لیتیوم-یون و با مشارکت سیستمی بخش‌های توان الکتریکی، سازه و حرارت برای نخستین بار در پژوهشگاه فضایی ایران توسط متخصصان پژوهشکده سامانه ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران طراحی و ساخته شد.

مریم موسوی، مدیر پروژه ناهید با اعلام این خبر اظهار داشت: «آماده سازی این بسته باتری به عنوان گامی از عملیات پیش‌پرتاب ماهواره ناهید یک انجام شد و تمامی آزمون‌های خلاء حرارتی و ارتعاشی را مطابق استاندارد فضایی اروپا (ECSS) با موفقیت پشت سر گذاشت.»

مدیر پروژه ناهید یک افزود: «با توجه به الزامات جرمی، حجمی و توانی پروژه ناهید، بسته باتری ماهواره ناهید ۱ دارای ظرفیت حداقل Ah۶، محدوده ولتاژ کاری 33.6 - ۲۴ ولت، مجهز به یک مدار ترازساز غیرفعال (Passive) و همچنین مجموعه مدارهای پایش ولتاژ و دما است.»

موسوی، طول عمر تقویمی سلول‌های باتری، تعداد سیکل‌های شارژ و دشارژ و شرایط دمایی را از جمله مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر طول عمر یک بسته باتری دانست و خاطرنشان کرد: «با توجه به سپری شدن زمان نسبتا طولانی از تاریخ ساخت بسته باتری مدل فضایی ماهواره ناهید و همچنین انجام آزمون‌های مختلف کارکردی روی ماهواره، بایستی بسته باتری مدل پروازی ماهواره قبل از قرارگیری در مدار مطابق الزامات تعویض می‌شد.»

مدیر پروژه ناهیدیک گفت: «این بسته باتری جدید، از نظر مواد و قطعات و همچنین روش‌ مونتاژ عینا مطابق با مواد و روش مونتاژ مورد استفاده در بسته باتری‌ مدل‌های کیفی و فضایی ماهواره ناهید بوده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساخته شده است.

در نهایت، آزمون‌های کارکردی و محیطی شامل خلأ حرارتی و مجموعه آزمون‌های ارتعاشی بسته باتری جدید مدل پروازی ماهواره ناهید۱ با نظارت سازمان فضایی ایران انجام شد و کارکرد آن مورد تایید قرار گرفت.»

ارسال نظر