تماشا کنید: تست تصادف تویوتا هایلندر 2018

رسانه کلیک - تست تصادف فرآیندی است که توسط آن به بررسی مقاومت و استانداردهای ایمنی خودروها در شرایط مختلف می‌پردازند. در ویدیوی قرار گرفته در این مطلب، شاهد اجرای این آزمایش بر روی هایلندر 2018 که شاسی بلند جدید تویوتا است، هستیم. ویدیوی تست تصادف تویوتا هایلندر 2018 را تماشا کنید.

تماشا کنید: تست تصادف تویوتا هایلندر 2018
ارسال نظر