فونت هوشمند جدید از ترکیب حروف بریل، لاتین و ژاپنی طراحی شد!

رسانه کلیک - آقای تاکاهاشی یکی از طراحان ژاپنی برای استفاده فراگیر از خط بریل، یک فونت هوشمند جدید از ترکیب حروف انگلیسی و ژاپنی به وجود آورده است.

فونت هوشمند جدید از ترکیب حروف بریل، لاتین و ژاپنی طراحی شد!

همان طور که می دانید، حروف بریل مخصوص نابینایان طراحی و ساخته شده است. تاکاهاشی که یک طراح ژاپنی به حساب می آید، در اقدامی جالب دست به طراحی یک فونت هوشمند جدید زده است که از ترکیب حروف انگلیسی و ژاپنی تشکیل شده است که امکان چاپ آنها را بسیار راحت می کند.

فونت هوشمند جدید

با استفاده از فونت هوشمند جدید (Braille Neue) طراحی شده توسط این فرد ژاپنی، امکان استفاده از خطوط بریل در تمامی فضاها و رسانه ها امکان پذیر می شود.

وی این فونت را بر مبنای Helvetica Neue طراحی و سپس هر یک از حروف را بر اساس خط بریل تنظیم کرده و تغییر داده است. فونت هوشمند جدید در دو حالت Braille Neue و Braille Neue Outline طراحی شده است که به ترتیب از حروف لاتین و ترکیب حروف لاتین و ژاپنی پشتیبانی می کند.

فونت Braille Neue برای استفاده از مجامع عمومی و رسانه ها طراحی شده است که آن را نمی توان اولین گزینه در این شاخه به حساب آورد، اما یکی از مواردی است که می توان روی آن حساب ویژه ای باز کرد. مطمئننا به زودی شاهد عرضه عمومی فونت هوشمند طراحی شده توسط تاکاهاشی در آینده نزدیک خواهیم بود.

فونت هوشمند جدید

اگر مایل به استفاده از فونت Braille Neue یا Braille Neue Outline هستید، می توانید درصد پیشرفت آن را از وبسایت مربوطه پیگیری کرده و به محض در دسترس قرار گرفتن، گزینه دلخواه خود را دانلود کنید.

ارسال نظر