کاهش 16 درصدی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1397

رسانه کلیک - اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1397 حدود 16 درصد کاهش یافته و به رقم 2.7 درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور در سال 1397 رسیده است.

کاهش 16 درصدی اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1397

به گزارش کلیک ؛ به نقل از فارس، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396 حدود 16 درصد کاهش داشته و به رقم 100 هزار میلیارد ریال رسیده است.

اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات

این رقم 2.7 درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور در سال 1397 است. کاهش اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1397 می تواند به طولانی تر شدن اجرای پروژه های مهم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر شود و به دنبال آن ممکن است بهر مندی از مزایای پروژه های کاربردی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تأخیر مواجه کند.

اجرای احکام مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در برنامه ششم توسعه نیازمند تصویب بودجه لازم در لایحه بودجه سنواتی است.

تصویب بودجه لازم برای توسعه بخش فاوا به طور مستقیم در افزایش درآمد دولت در این بخش و کاهش هزینه در بخش های دیگر کمک شایانی خواهد کرد.

ارسال نظر