آغاز طرح آمارگیری نفوذ اینترنت در میان 2000 خانوار تهرانی

رسانه کلیک - معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از آغاز طرح آمارگیری ضریب نفوذ اینترنت در بین 2000 نفرخانوار تهرانی تا پایان آذرماه خبر داد.

آغاز طرح آمارگیری نفوذ اینترنت در میان 2000 خانوار تهرانی

به گزارش کلیک ؛ به نقل از جامعه خبر، طرح استفاده خانوارها و افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات - 1396 از تاریخ 96/8/29 لغایت 96/9/29 با مراجعه به 1994 خانوار استان تهران در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی و نتایج حاصل از آن نقش ویژه ای در فعالیت های علمی، تحقیقاتی، اجتماعی و حتی اقتصادی در دنیای امروز ایفا می کند، افزود: به همین منظور طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به دنبال فراهم آوردن بستر اطلاعاتی مناسب در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه فناوری اطلاعات است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران درباره اهداف این طرح گفت: هدف از اجرای این طرح تهیه شاخص های بین المللی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح استان های کشور بوده که مهمترین آنها محاسبه ضریب نفوذ اینترنت است.

با توجه به اهمیت شاخص ضریب نفوذ اینترنت که از شاخص های MDG (اهداف توسعه هزاره) است و نبود اطلاعات در این زمینه، جمع آوری اطلاعاتی که محاسبه این شاخص بین المللی را فراهم کند، بسیار ضروری است.

ارسال نظر