خیز بلند ال جی در صنعت انرژی های خورشیدی

به گزارش کلیک، شرکت ال جی به تازگی اعلام کرده که در حال انجام هزینه ای بالغ بر 435 میلیون دلار برای اضافه کردن شش خط تولید جدید به کارخانجات خود در کره است. با انجام این کار LG امیدوار است که تا سال 2018 تولید سالیانه سلول های خورشیدی خود را از 1 گیگا وات کنونی به 8/1 گیگا وات افزایش دهد و امیدوار است تا سال 2020 بتواند آن را به 3 گیگا وات برساند. طبق گفته مسئولان ال جی، 3 گیگا وات برابر است با مصرف انرژی سالیانه یک میلیون خانه، که افزایش تولید سلولهای خورشیدی این شرکت می تواند روش استفاده مردم از الکتریسیته را تغییر دهد. به گفته لی سانگ بونگ رئیس شرکت LG، این شرکت در دو دهه گذشته به طور فعالانه در تجارت انرژی خورشیدی حضور داشته است و ما اعتقاد داریم که اکثریت مصرف کنندگان آمادگی خوبی دارند تا به انرژی خورشیدی توجه بیشتر و جدی تری داشته باشند.

خیز بلند ال جی در صنعت انرژی های خورشیدی

به گزارش کلیک، شرکت ال جی به تازگی اعلام کرده که در حال انجام هزینه ای بالغ بر 435 میلیون دلار برای اضافه کردن شش خط تولید جدید به کارخانجات خود در کره است. با انجام این کار LG امیدوار است که تا سال 2018 تولید سالیانه سلول های خورشیدی خود را از 1 گیگا وات کنونی به 8/1 گیگا وات افزایش دهد و امیدوار است تا سال 2020 بتواند آن را به 3 گیگا وات برساند. طبق گفته مسئولان ال جی، 3 گیگا وات برابر است با مصرف انرژی سالیانه یک میلیون خانه، که افزایش تولید سلولهای خورشیدی این شرکت می تواند روش استفاده مردم از الکتریسیته را تغییر دهد. به گفته لی سانگ بونگ رئیس شرکت LG، این شرکت در دو دهه گذشته به طور فعالانه در تجارت انرژی خورشیدی حضور داشته است و ما اعتقاد داریم که اکثریت مصرف کنندگان آمادگی خوبی دارند تا به انرژی خورشیدی توجه بیشتر و جدی تری داشته باشند.

منبع : Business insider

ارسال نظر