دانشمندان خواستار توقف ساخت ربات‌های قاتل شدند!

رسانه کلیک - بسیاری از بزرگان حوزه‌های مختلف علم، دانش و فناوری خواستار لغو پروژه‌های مربوط به ربات‌هات قاتل شدند. 

دانشمندان خواستار توقف ساخت ربات‌های قاتل شدند!
ارسال نظر