رویت سه سیاره بدون نیاز به تلسکوپ در ماه ژوئن

از قدیم زل زدن به ستاره نوعی فعالیت تابستانی بوده است، تعداد زیادی از آنها در این زمان قابل رویت هستند. در طول ماه ژوئن چندین سیاره وجود دارند که با چشم غیر مسلح در آسمان قابل مشاهده خواهند بود.

رویت سه سیاره بدون نیاز به تلسکوپ در ماه ژوئن

به گزارش کلیک ، زحل و مشتری تابستان امسال در موقعیت های دید خوبی خواهند بود. حتی اگر شما خوب برنامه ریزی کنید ممکن است بتوانید آن ها را در یک زمان در آسمان مشاهده کنید. سومین سیاره که بدون تلسکوپ قابل مشاهده خواهد بود سیاره ناهید است. ماه و زحل اکنون در بخشی از مدار خود و بسیار نزدیک به خورشید هستند به همین دلیل با چشم غیر مسلح قابل رویت هستند.

نیازی نیست که شما مدت زیادی صرف کنید تا بتوانید زحل و مشتری را در آسمان مشاهده کنید. زحل یکبار در هنگام غروب خورشید قابل مشاهده است، چند ساعت بعد از غروب خورشید هنگامی که کاملا تاریک شد زمان خوبی برای مشاهده سیاره حلقه دار زحل خواهد بود. شما قادر نخواهید بود بدون تلسکوپ حلقه زحل را ببینید اما می توانید زحل را به دلیل درخشش طلایی ثابت آن مشاهده کنید.

زحل در ۱۵ ژوئن در جهت مخالف قرار می گیرد و در آن زمان زمین دقیقا بین زحل و خورشید قرار می گیرد و هر سه در یک خط ردیف می شوند. به همین دلیل دیدن زحل در این ماه بسیار آسان است.

اگر شما در نیمکره شمالی هستید زحل در جنوب شرقی مشاهده خواهد شد. وقتی شما در حال تماشای زحل هستید، به یاد داشته باشید که کاسینی اکنون در حال پرواز بین حلقه های این سیاره عظیم است.

مشتری قبل از غروب خورشید بالا می آید اما تا زمانی که هوا تاریک نشود قابل مشاهده نخواهد بود. مشتری زودتر از زحل غروب می کند. در شروع ماه، مشتری حدود ساعت ۳ شب غروب خواهد کرد اما در آخر ماه حدود ساعت ۱ شب غروب می کند. بنابراین بهتر است شما آسمان را در زمان بین ۱۰ تا ۱ شب مشاهده کنید و هر دو سیاره را در یک زمان مشاهده کنید. مشتری از نیمکره شمالی در آسمان جنوبی و درست بعد از غروب خورشید قابل مشاهده خواهد بود و به سمت غرب می رود در نزدیک صبح در همان جا غروب می کند.

ناهید کاملا درخشان است اما باید برای مشاهده آن زود بیدار شوید، این سیاره تقریبا دو ساعت قبل از طلوع خورشید برای کسانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند قابل مشاهده است.

برای مشاهده زمان های دقیق همه سیاره ها Farmers Almanac را بررسی کنید.

علاوه بر این سیاره های روشن در این ماه قمر توت فرنگی در ۹ ژوئن و قمر جدیدی در ۲۳ ژوئن قابل مشاهده خواهند بود، این بدان معناست که در این شب ها آسمان تاریک تر از معمول است و برای مشاهده سیاره ها و ستاره ها مناسب است.

ارسال نظر