نتایج جالب اجرای طرح ترابرد پذیری پس از گذشت شش ماه

پس از گذشت شش ماه از اجرای طرح ترابردپذیری که برای امکان تغییر اپراتور با حفظ شماره موبایل به اجرا درآمد، گزارش تحلیلی جالبی از اجرای این طرح به دست آمد که نتایج عجیبی را از تغییر سهم بازار اپراتورها نشان می‌دهد. شرح این گزارش تحلیلی  را از دست ندهید.

نتایج جالب اجرای طرح ترابرد پذیری پس از گذشت شش ماه

به گزارش کلیک ،پس از گذشت شش ماه از اجرای طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه که برای امکان انتقال خط مشترک موبایل با هر پیش شماره‌ای را به اپراتورهای دیگر ارائه می داد، اولین گزارش رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه منتشر شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اتکاء به دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری خود، گزارش تحلیلی را از وضعیت ارتباطات داخل کشور ارائه کرده است.

در مورد طرح ملی ترابرپذیری شماره‌های تلفن همراه باید گفت که این طرح از تیر ماه سال جاری به شکل آزمایشی با دستور رگولاتور ارتباطی راه‌اندازی و رفته رفته وارد مرحله تجاری شد.

طبق اطلاعات ارائه شده در گزارش وزارت ارتباطات که مربوط به سه ماهه سوم سال جاری است، مقایسه اعداد و ارقام موجود در این گزارش با گزارش آماری منتهی به سه ماهه اول (پیش از اجرای ترابردپذیری)، معیاری برای سنجش میزان موفقیت اپراتورها و در کل طرح ترابردپذیری خواهد بود.

اطلاعات این گزارش در بازه زمانی ۳۱ خرداد ۹۵ تا ۳۰ آذر ۹۵ به شرح زیر است:

همراه اول ایرانسل رایتل

تعداد مشترکان فعال

۳۱ خرداد ۹۵

۴۴.۶۴۳.۸۴۳

۳۰.۹۳۵.۲۴۵ ۲.۱۷۷.۱۸۷
تعداد مشترکان فعال ۳۰ آذر ۹۵

۴۷.۱۹۷.۸۶۳

۳۱.۴۳۶.۲۹۸ ۱.۹۷۸.۹۲۳
درصد ضریب نفوذ ۳۱ خرداد ۹۵
۵۶.۰۲ ۳۸.۸۴ ۲.۷۳

درصد ضریب نفوذ

۳۰ آذر ۹۵
۵۹.۲۳ ۳۹.۴۵ ۲.۴۸
درصد سهم بازار ۳۱ خرداد ۹۵
۵۷ ۴۰

۳

سهم بازار

۳۰ آذر ۹۵
۵۹ درصد ۳۹ درصد ۲ درصد
تغییر ضریب نفوذ پس از ترابردپذیری ۳.۲۱ درصد افزایش ۰.۶۱ درصد افزایش ۰.۲۵ درصد کاهش

تغییر ضریب نفوذ پس از ترابردپذیری

۲ درصد افزایش ۱ درصد کاهش

۱ درصد کاهش

ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران ۱۰۰ درصد شد

جدیدترین گزارش (منتهی به پایان آذر ۹۵) دولتی حاکی از آن است که اپراتورهای سیار مجموعا بالغ بر ۱۵۱ میلیون و ۶۸۰ هزار سیم‌کارت فروخته‌اند که از این تعداد بیش از ۸۰ میلیون و ۶۰۰ هزار سیم‌کارت فعال یا به عبارتی ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بیش از ۱۰۰ درصد است.

وضعیت اپراتورهای تلفن همراه تا پایان پاییز ۹۵

آمارهای مربوط به حوزه ارتباطات همراه نشان می‌دهد اپراتور اول ارتباطی با داشتن ۴۷ میلیون و ۱۹۷ هزار و ۶۸۳ مشترک فعال، به ضریب نفوذ ۵۹.۲۳ درصدی رسیده که رشدی ۳.۲۱ درصدی به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

این اپراتور از ۶۵ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۶۹۷ شماره واگذار شده، توانسته ۱۵ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۳۰۸ مشترک دائمی و ۳۱ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۵۵۵ مشترک اعتباری را فعال کند.

اپراتور دوم ارتباطی هم با مجموع ۳۱ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۲۹۸ شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ ۳۹.۴۵ درصدی برسد که رشدی ۰.۶۱ درصدی به نسبت پیش از اجرای این طرح ملی داشته است.

این اپراتور از ۷۸ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۱۴۹ خطوط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری ۳۱۴ هزار و ۳۶۳ مشترک دائمی و ۳۱ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۹۳۹ مشترک اعتباری را فعال کند.

اپراتور سوم تلفن همراه نیز با مجموع یک میلیون و ۹۷۸ هزار و ۹۲۳ شماره دایری توانسته به ضریب نفوذ ۲.۴۸ درصدی برسد که برخلاف اپراتورهای دیگر افتی ۰.۲۵ درصدی را به نسبت پیش از اجرای ترابردپذیری داشته است.

این اپراتور از شش میلیون و ۸۱۹ هزار و ۳۱۲ خط واگذار شده، توانسته تا پایان آذر ماه سال جاری ۴۷ هزار و ۸۱ مشترک دائمی، یک میلیون و ۷۷۱ هزار و ۶۲۸ مشترک اعتباری و ۱۶۰ هزار و ۲۱۴ مشترک دیتا را فعال کند.

نتایج عجیب تغییر سهم بازار اپراتورها پس از ترابردپذیری

شاخص ضریب نفوذ نشان می‌دهد همراه اول رتبه اول بازار ارتباطی ایران است و اپراتور دوم ارتباطی نیز در جایگاه دوم قرار دارد اما ظاهرا تنها اپراتوری که از اجرای ترابردپذیری سهم از دست داده، رایتل است. بنابراین اپراتورهای اول تا سوم به ترتیب پشت سر هم در بازار ارتباطی از منظر ضریب نفوذ قرار گرفته‌اند اما سهم بازار همراه اول در بازه زمانی اجرای ترابردپذیری ارتقاء یافته است.

همراه اول با رشد ۲ درصدی سهم بازارش در فاصله زمانی اجرای شش ماهه اول ترابردپذیری ۵۹ درصد سهم بازار ارتباطی ایران بدست آورده است.

ایرانسل با از دست دادن یک درصد سهم بازار به سهمی معادل ۳۹ درصد و رایتل نیز با سهم باختن یک درصدی به سهم بازار ۲ درصدی از بازار ارتباطی ایران رسیده‌

ارسال نظر