تماشا کنید؛ از ماموریت ۳۰ ماهه تلسکوپ فضایی تا شکست رکورد سرعت پورشه

شما می توانید موضوعات داغ فناوری در ۲۴ ساعت گذشته را در قالب یک کلیپ ۱۲۰ ثانیه ای مشاهده نمایید.

تماشا کنید؛ از ماموریت ۳۰ ماهه تلسکوپ فضایی تا شکست رکورد سرعت پورشه

اگر فرصت یا حوصله دنبال کردن اخبار طولانی را ندارید، در ۱۲۰ ثانیه هر روز می توانید داغ ترین اتفاقات دنیای دانش و فناوری را تماشا کنید.

درمان افسردگی و صرع از طریق ارسال نانوربات به مغز، ماموریت ۳۰ ماهه تلسکوپ فضایی اسپیتزر آغاز شد، فوراً iOS خود را به روز کنید و شکست رکورد سرعت پورشه توسط یک کامیون را امروز در سومین صد و بیست ثانیه ببینید.

برنامه بعدی صد و بیست ثانیه شنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد.

ارسال نظر