جزئیات ماهواره مخابراتی «ناهید ۲»

ویژگی های ماهواره مخابراتی «ناهید ۲» که قرار است تا سال ۹۷ به فضا پرتاب شود توسط رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اعلام گردید. او در این راستا گفت: این ماهواره قابلیت برقراری ارتباط تلفنی بین دو نقطه زمین را دارد.

جزئیات ماهواره مخابراتی «ناهید ۲»

به گزارش کلیک، ویژگی های ماهواره مخابراتی «ناهید ۲» که قرار است تا سال ۹۷ به فضا پرتاب شود توسط رئیس پژوهشگاه فضایی ایران اعلام گردید. او در این راستا گفت: این ماهواره قابلیت برقراری ارتباط تلفنی بین دو نقطه زمین را دارد.
حسن حدادپور ضمن اشاره به آماده سازی فاز اول آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی ایران اعلام کرد:
در دو مرحله طراحی فاز دوم این آزمایشگاه انجام شده است که مرحله اول آن برای پشتیبانی دو ماهواره «ناهید ۲» و «سها» طراحی شده است و تا چند ماه آینده، مرحله نخست فاز دوم به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور با بیان اینکه برای ماهواره های عملیاتی سنجشی و مخابراتی، مرحله دوم فاز ۲ آزمایشگاه فضایی، هدف گذاری شده است و تا پایان سال ۱۳۹۷ اجرایی خواهد شد، در مورد ویژگی های ماهواره های «ناهید ۱» و «ناهید۲» گفت:
«ناهید ۱» از سه فناوری کنترل وضعیت سه محوره ، ارتباط مخابراتی و دیگری هم پنل خورشیدی باز شونده برخوردار است؛ اما در «ناهید ۲ » داده های «ناهید ۱» تثبیت و کنترل وضعیت سه محوره ارتقا می یابد و تعیین موقعیت رادیویی ماهواره را در سطح زمین قرار می دهیم.

حدادپور اظهار داشت:
در ماهواره «ناهید۲»، سیستم پیشران نصب شده است که این سیستم قابلیت این امکان را به ماهواره می دهد که ارتفاع مداری خود را حفظ کند و همچنین می تواند بین دو نقطه زمین یک ارتباط تلفنی برقرار کند در حالی که ماهواره های کشور تاکنون دارای طول عمر محدود و مدار حرکتی در حال تغییر بوده اند. در کنار این ویژگی ها، تگنولوژی های جدیدی نیز آزمایش می شود.

وی در زمینه تعامل با دانشگاه ها در زمینه ساخت ماهواره گفت:
با دانشگاه ها در چند حوزه در حال تعامل هستیم. این همکاری ها در حوزه فعالیت های پژوهشی مشترک است که در حال عقد قراردادهایی در این حوزه هستیم و در زمینه زیرمجموعه های ماهواره نیز با برخی از دانشگاهها همکاری می کنیم.
درباره مشکلاتی که در حوزه دستیابی به تکنولوژی در پژوهشگاه وجود دارد، رئیس پژوهشگاه فضایی کشور خاطرنشان کرد:
به غیر از حوزه پرتاب ماهواره که موضوع جداگانه ای است در حوزه ماهواره، مشکل غیر قابل حلی نداریم و تمام فناوری های مورد نیاز ماهواره های سنجشی و مخابراتی با کمی فاصله در دسترس هستند و با تلاش بیشتر امکان تحقق آنها وجود دارد. در بعضی از حوزه های این بخش، تجربیاتی در کشور وجود دارد و در حوزه های دیگری که این تجربیات وجود ندارد نیز دست یافتن به آنها چندان دور از انتظار نیست.

ارسال نظر