توقف ارسال اطلاعات ناسا به تجهیزات سطح مریخ

رسانه کلیک – ناسا از تاریخ ۲۲ جولای تا اول اوت،  ارسال پیام به تجهیزاتش در مریخ را متوقف می‌کند. 

توقف ارسال اطلاعات ناسا به تجهیزات سطح مریخ

مریخ در حال نزدیک شدن به خورشید است و در این مدت تشعشعات تاج خورشید می‌تواند در مخابرات زمین اختلال ایجاد کند. بنابراین برای جلوگیری از صدمات این اتفاق که هر ۲۶ ماه یک‌بار رخ می‌دهد، ناسا ارسال تمامی پیامهای خود به تجهیزات مریخ را، متوقف کرده، اما دریافت اطلاعات همچنان ادامه خواهد داشت.

از آنجا که ممکن است در ارسال اطلاعات توسط تجهیزات مریخ نیز اشتباه رخ دهد، تمامی تجهیزات برای ارسال مجدد اطلاعات پس از این دوره، تنظیم ‌شده‌اند. مریخ‌نوردها نیز در این مدت ماموریتی ندارند ولی مشاهدات خود را از سطح مریخ ارسال می‌کنند. در حال حاضر گروه هدایت، به دنبال محل مناسبی برای استقرار مریخ‌نوردها در این دوره هستند. قابل ذکر است ناسا قبلا هم در این موقعیت قرار گرفته و آمادگی کامل دارد.

ارسال نظر