حمله سنگین بیل گیتس به ایلان ماسک

<p>پس از خبرسازی های اخیر ایلان ماسک در خصوص خرید توئیتر، یکی دیگر از ثروتمندان حوزه فناوری یعنی بیل گیتش به او حمله کرد و با کنایه در خصوص خرید احتمالی توئیتر توسط ماسک صحبت کرد. </p> <p> بیل گیتس اذعان کرد که سابقه عملکرد ایلان ماسک در تسلا و اسپیس ایکس خوب بوده و نمی‌توان به راحتی این معامله و خریدار آن را دست کم گرفت. اما با توجه به تاکید ماسک بر آزادی بیان مطلق، این شبکه اجتماعی می‌تواند در آینده شرایط بدتری پیدا کند. بیل گیتس درباره نشر اطلاعات نادرست در توییتر به شرایط دوره همه‌گیری ویروس کرونا اشاره کرد. او گفت عده‌ای از کاربران مدعی بودند که واکسن کرونا کشنده است و کاری می‌کند که مردم توسط او ردیابی شوند. هم‌بنیان‌گذار مایکروسافت از ماسک پرسید که در مواجهه با چنین اطلاعاتی چه واکنشی نشان خواهد داد.</p>

حمله سنگین بیل گیتس به ایلان ماسک

بیل گیتس اذعان کرد که سابقه عملکرد ایلان ماسک در تسلا و اسپیس ایکس خوب بوده و نمی‌توان به راحتی این معامله و خریدار آن را دست کم گرفت. اما با توجه به تاکید ماسک بر آزادی بیان مطلق، این شبکه اجتماعی می‌تواند در آینده شرایط بدتری پیدا کند.
بیل گیتس درباره نشر اطلاعات نادرست در توییتر به شرایط دوره همه‌گیری ویروس کرونا اشاره کرد. او گفت عده‌ای از کاربران مدعی بودند که واکسن کرونا کشنده است و کاری می‌کند که مردم توسط او ردیابی شوند. هم‌بنیان‌گذار مایکروسافت از ماسک پرسید که در مواجهه با چنین اطلاعاتی چه واکنشی نشان خواهد داد.

ارسال نظر