اعلام جزییات تزریق دوز سوم واکسن کرونا

جزییات تزریق دوز سوم واکسن کرونا (دوز بوستر) در نامه مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به معاونین بهداشتی اعلام شد. 

اعلام جزییات تزریق دوز سوم واکسن کرونا

محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در نامه‌ای به معاونین بهداشتی، برند و گروه‌های هدف دوز بوستر واکسن کرونا را اعلام کرد.

نوع دوز بوستر بر اساس واکسن تزریق شده در نوبت اول و دوم تعیین شده است.

بر این اساس گروه‌های هدف شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی است و زمان دریافت دوز بوستر حداقل 6 ماه پس از دوز دوم است.

واکسن های قابل دریافت به عنوان دوز بوستر، در این نامه مطابق تصویر زیر آورده شده است.

جزییات تزریق دوز سوم واکسن کرونا

منبع: تسنیم

ارسال نظر