فعال و غیرفعال کردن قابلیت اجرای دستیار صوتی گوگل با استفاده از عبارت OK Google

رسانه کلیک - دستیار گوگل یکی از ابزارهای پرکاربرد بر روی گوشی‌های تلفن همراه برای زمانی است که شما می‌خواهید از گوشی خود استفاده کنید اما نمی‌توانید از دستانتان کمک بگیرید.

فعال و غیرفعال کردن قابلیت اجرای دستیار صوتی گوگل با استفاده از عبارت OK Google
ارسال نظر