کشف یک سیاه چاله ستاره وار بسیار بزرگ و سردرگمی دانشمندان!

رسانه کلیک - اخترشناسان به تازگی یک سیاه چاله ستاره وار جدید را شناسایی کرده اند. این سیاه چاله بلعنده به قدری بزرگ بوده که موجب تغییر تئوری های مختلف درباره تولد سیاه چاله ها شده است.

کشف یک سیاه چاله ستاره وار بسیار بزرگ و سردرگمی دانشمندان!

با اینکه تصاویر متعددی ممکن است از یک سیاه چاله وجود داشته باشد، اما این بدان معنی نیست که اخترشناسان از عملکرد سیاه چاله نیز مطلع هستند. پژوهشگران چینی به تازگی یک سیاه چاله ستاره وار را در کهکشان راه شیری شناسایی کرده اند. جرم این سیاه چاله به حدی زیاد است که مدل های تکامل ستاره ای فعلی را نقض می کند. سیاه چاله ستاره وار LB-1 در فاصله 15000 سال نوری از زمین قرار داشته و جرم آن 70 برابر بیشتر از خورشید است! طبق مطالعات کنونی، جرم سیاه چاله های ستاره ای حداکثر 20 برابر خورشید است. اما کشف جدید، واقعیت این مطالعات را نقض می کند. دانشمندان بر این باروند که ستاره های در حال مرگ عمده گاز خود را از دست می دهند، اما پدید آمدن چنین سیاه چاله بزرگی قطعا موجب تغییر تئوری های مختلف می شود.

تیم پژوهشی از تلسکوپ LAMOST جهت یافتن ستاره های در حال چرخش حول اشیا ظاهرا نامریی استفاده کرده اند؛ روشی که در سال 1783 پیشنهاد شده، اما به تازگی تحقق پیدا کرده است. سپس تیم محققین از تلسکوپ های Keck I آمریکایی و Gran Telescopio Canarias اسپانیایی برای تعیین مشخصات ستاره و سیاه چاله همراه آن بهره گرفته اند. دانشمندان در روش های قبلی، باید به جستجوی چاله هایی می پرداختند که گاز ناشی از یک ستاره را می بلعد. هرچند که این پدیده به ندرت قابل مشاهده بود.

سیاه چاله ستاره وار

اکتشافات متناقض با انتظارات، موضوع جدیدی در علوم فضایی به شمار نمی آیند. اخترشناسان ناظر بر امواج گرانشی، سیاه چاله های در حال برخوردی را پیدا کرده اند که امواجی فراتر از حد انتظار را به وجود می آورند. بنابراین می توان گفت که دانشمندان باید درباره نحوه تولد سیاه چاله های ستاره وار تجدید نظر کنند. البته که تغییر تئوری ها، خود موجب تغییر درک بشر از فعالیت های کهشکانی در سطح وسیع تری خواهد شد.

ارسال نظر