روشنایی بی سابقه ابر سیاه چاله Sagittarius A*

رسانه کلیک - سطح روشنایی ابر سیاه چاله Sagittarius A* به طور چشمگیری افزایش یافت. علت این امر هنوز به طور دقیق مشخص نشده است.

روشنایی بی سابقه ابر سیاه چاله Sagittarius A*

برای سیاه چاله فوق العاده بزرگ کهکشان راه شیری، زمان درخشش فرا رسیده است. این سیاه چاله که Sagittarius A* نامیده می شود، در مرکز کهکشان ما قرار دارد. این جرم سنگین در ماه مه توانست با انتشار روشنایی بی سابقه نسبت به گذشته، نظر اخترشناسان را به خود جلب کند. یک اختر شناس به نام توان دو در در مصاحبه ای گفته بود که در سیزدهم ماه مه، هنگام رصد این سیاه چاله به وسیله امواج نزدیک به مادون قرمز، میزان روشنایی این جرم آسمانی، به دو برابر تمام مشاهدات قبلی طی 20 سال گذشته رسیده است.

با داغ شدن گاز و غبار، نوری به وجود می آید که توسط سیاه چاله بلعیده می شود. بنابراین افزایش بی سابقه روشنایی نشان می دهد که این سیاه چاله احتمالا مواد را با سرعت غیر عادی در خود کشانده است. این جرم بزرگ همچنین به سرعت تغییر یافته است. ظاهرا پس از رسیدن به حداکثر روشنایی، تابش نور در عرض دو ساعت به اندازه 75 درصد کاهش پیدا کرد.

دلیل روشنایی خیره کننده سیاه چاله Sagittarius A* هنوز برای ستاره شناسان مشخص نشده است. با این حال عده ای آن را به نزدیک شدن ستاره S2 نسبت می دهند. احتمالا ستاره S2 در جریان عادی گاز و غبار پیرامون سیاه چاله اختلال ایجاد کرده و باعث شده است تا این غول بزرگ، مواد اطراف را با سرعت بیشتری ببلعد.

یکی دیگر از نظریه های احتمالی، به وجود جرم اسرارآمیزی به نام G2 اشاره می کند. جرم G2 که احتمالا از یک جفت ستاره با محیط گازی ساخته شده است، در سال 2014 در نزدیکی سیاه چاله Sagittarius A* مشاهده شد. از آن زمان به بعد، پژوهشگران به بررسی دقیق G2 پرداختند، چون انتظار داشتند که گاز پیرامون G2 توسط سیاه چاله جذب شده و تولید نور کند. لازم به ذکر است؛ Sagittarius A* در آن زمان، نوری از خود ساطع نمی کرد. اما طبق نظر دو، شاید این آتش بازی ها به تعویق افتاده باشند.

ارسال نظر