احتمال کشف مواد تشکیل دهنده گوشته ماه توسط چینی ها!

رسانه کلیک – اکتشافات جدید ماه نورد چینی Yutu – 2 درباره گوشته ماه می تواند نشان دهنده چگونگی تشکیل و تکامل نزدیک ترین همسایه کره زمین باشد.

احتمال کشف مواد تشکیل دهنده گوشته ماه توسط چینی ها!

به نظر می رسد در اولین ماموریت انجام شده در سمت پنهان ماه توسط ماه نورد چینی Yutu - 2 ، بخش هایی از گوشته ماه در سطح آن کشف شده باشد.

ماه نورد چینی Yutu - 2 که در ماه ژانویه بر ماه فرود آمده، موفق به شناسایی خاکی در سطح ماه شده که غنی از مواد معدنی است و به نظر می رسد تشکیل دهنده گوشته این کره نیز باشد.

Mark Wieczorek ، متخصص ژئوفیزیک در این باره اظهار داشت:

شناسایی ترکیب بندی گوشته کره ماه می تواند کلیدی برای کشف نحوه تشکیل و تکامل این کره باشد.

ماه نورد Chang'e - 4 نیز به قصد کشف نمونه هایی از گوشته ماه، بر حوضه قطب جنوب - آیتکن فرود آمد. فرود این ماه نورد بر سطح ماه به قدری قدرتمند بود که به نظر می رسید می تواند پوسته ماه را شکسته و طی این شکستگی، بخشی از گوشته سنگی آن را آشکار کند. ماه نورد Yutu - 2 نیز در اولین روز خود روی سطح ماه، توانست طیفی از نور بازتاب شده از خاک ماه در دو نقطه را ثبت کند. زمانی که محققان این طیف را مشاهده کردند، اظهار داشتند که این طیف با طیف مواد عادی سطح ماه تفاوت دارد.

طیف ثبت شده توسط Yutu - 2 نشان دهنده خاکی حاوی الیوین و پیروکسن با کلسیم پایین بود و تنها 10 درصد از مواد تشکیل دهنده این خاک دارای ماده تشکیل دهنده پوسته ماه یعنی پیروکسن با کلسیم بالا بودند.

Daniel Moritary ، یکی از متخصصان کره ماه در ناسا در این باره اظهار داشت:

تحقیقات بیشتری برای تشخیص این موضوع که آیا این مواد گوشته ماه را نیز تشکیل داده اند یا خیر، نیاز است؛ زیرا سایر مواد پوسته ماه همچون پلاژیوکلازها، می توانند طیف بازتابی مشابه با الیوین تولید کنند. البته ماه نورد Yutu - 2 قادر است در ادامه اکتشافات خود، به طور قطعی و با بررسی طیف های سنگ های مشخصی مواد تشکیل دهنده گوشته ماه را شناسایی کند.

نکته مهم درباره این تحقیق آن است که اکتشاف مواد تشکیل دهنده گوشته ماه می تواند به کشف چگونگی تشکیل و تکامل این کره کمک کند. دانشمندان معتقدند میلیاردها سال پیش، کره ماه کاملا گداخته بوده و پس از سرد شدن، مواد مختلف تشکیل دهنده آن در گوشته و پوسته آن پخش شده اند؛ اما برای همین نظریه نیز تاکنون مدل های متعددی ارائه شده است. کشف مواد تشکیل دهنده گوشته این کره می تواند اطلاعات بسیاری را در این باره تایید و یا رد کند.

ارسال نظر