یک هوش مصنوعی جدید قادر به فهم اعداد است!

رسانه کلیک - هوش مصنوعی هر روز بیشتر از قبل به انسان نزدیک می شود. نتایج جدیدترین آزمایش ها، از فهم عدد توسط هوش مصنوعی به صورت طبیعی همچون یک انسان خبر می دهد.

یک هوش مصنوعی جدید قادر به فهم اعداد است!

محققان با انجام آزمایش اعداد روی یک مدل کامپیوتری تشکیل شده از سلول های مغز مجازی به نام شبکه عصبی مصنوعی، این نتایج خارق العاده را به دست آوردند. پس از آموزش ماشین برای شناسایی اجسام درون عکس، محققان با توسعه نورون های مجازی سعی بر دریافت پاسخ از سوی مقادیر خاص هستند.

این نورون های مصنوعی شبیه ساز شبکه های عصبی در انسان، پرنده ها، زنبورها و دیگر موجودات است که در توانایی ذاتی برای تشخیص و برآورد تعداد اجسام به‌کار می رود.

گزارش نتایج آزمایش تشخیص و فهم عدد توسط هوش مصنوعی، روز 8 مه از سوی محققان در Science Advances منتشر شد. این یافته ها درک جدیدی از توانایی یادگیری هوش مصنوعی بدون آموزش صریح را ارائه می دهد.

فهم عدد توسط هوش مصنوعی

آندرس نیدر، عصب شناس دانشگاه توبینگن آلمان از کتاب خانه ای متشکل از 1.2 میلیون عکس برچسب خورده برای آموزش یک شبکه عصبی مصنوعی برای شناخت و تشخیص اشیا و اجسام درون عکس، همچون ماشین و حیوانات استفاده کرد. سپس محققان هوش مصنوعی را با الگوهای نقطه ای حاوی 1 تا 30 نقطه آزمایش کردند تا چگونگی پاسخ انواع عصب های مجازی را بررسی کنند.

برخی عصب ها، زمانی که الگوهایی متشکل از تعداد به خصوصی نقطه را می دیدند، فعالیت بیشتری داشتند. برای مثال، برخی عصب ها با دیدن 2 نقطه نسبت به 20 نقطه و برعکس، فعال تر شدند.

تیم تحقیق نیدر، برای بررسی این موضوع که عصب های تشخیص و درک اعداد هوش مصنوعی مشابه درک و تشخیص حیوانات است یا خیر، با نشان دادن دو الگو نقطه ای، خواستار تشخیص اینکه آیا نقاط هر دو الگو یکسان هست یا خیر، شدند. جالب است بدانید پاسخ هوش مصنوعی در 81 درصد مواقع صحیح بود. هوش مصنوعی نیز همچون انسان و دیگر حیوانات توانایی درک تفاوت میان الگوهایی که تعداد نقاط نزدیک به هم و گاهی نقاط زیادی داشتند، شد.

این نتایج باعث شد محققان به این موضوع پی ببرند که هوش مصنوعی هنگام آموزش وظایف خاص، توانایی یادگیری چندین مهارت را دارد. همچنین برخی محققان بر این باورند که فهم عدد توسط هوش مصنوعی، می تواند به بیولوژیست ها کمک کند تا چگونگی یادگیری این موضوع توسط نوزادان و حیوانات وحشی بدون آموزش را دریابند.

ارسال نظر