حالت شب مایکروسافت آفیس برای سیستم عامل مک موهاوی

رسانه کلیک - یکی از مدیران مایکروسافت آفیس، از ارائه حالت شب برای آفیس در سیستم عامل مک موهاوی خبر داد. حالت شب مایکروسافت آفیس فعلا برای همه کاربران فعال نمی شود. 

حالت شب مایکروسافت آفیس برای سیستم عامل مک موهاوی

آکشای باکشی مدیر محصول مایکروسافت آفیس هفته گذشته از قابلیت دارک مد (حالت شب) برای آفیس در سیستم عامل مک اپل خبر داد. قرار است این ویژگی از هفته آینده برای کاربران مایکروسافت آفیس در مک موهاوی فعال شود.

ویژگی دارک مد مایکروسافت آفیس حالت تاریک موجود در سیستم عامل موهاوی اپل را کامل می کند اما این ویژگی فعلا تنها برای مشترکین آفیس 365 قابل استفاده خواهد بود.

حالت شب مایکروسافت آفیس (دارک مد) حالت شب مایکروسافت آفیس (دارک مد)

این نخستین بار نیست که مشترکین آفیس 365 نسبت به نسخه اصلی مایکروسافت افیس و نسخه های جداگانه نرم افزارهای این مجموعه امکانات بیشتری دریافت می کنند. مایکروسافت همواره امکانات بیشتر و بهتری را برای مشترکین آفیس 365 فراهم می کند.

ارسال نظر