ستاد ارتباطی اربعین حسینی تشکیل شد

براین اساس مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به‌ عنوان رییس ستاد اربعین حسینی، محمدرضا بیدخام مدیرکل روابط عمومی این شرکت را به‌ عنوان دبیر و عضو ستاد اربعین و شهاب لطفعلی (معاون پشتیبانی و زنجیره تأمین شرکت مخابرات) و مهدی راسخ (معاون مالی مخابرات ایران) را به‌ عنوان اعضای ستاد اربعین حسینی، منصوب کرد.

ستاد ارتباطی اربعین حسینی تشکیل شد

به گزارش کلیک به نقل از مهر؛ ستاد اربعین حسینی به‌ منظور تأمین نیازهای ارتباطی مراسم اربعین و ایجاد هماهنگی‌ ها برای افزایش ظرفیت و پوشش شبکه و خدمت‌ رسانی بیشتر در مناطق زائرپذیر تشکیل شده است.

براین اساس مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به‌ عنوان رییس ستاد اربعین حسینی، محمدرضا بیدخام مدیرکل روابط عمومی این شرکت را به‌ عنوان دبیر و عضو ستاد اربعین و شهاب لطفعلی (معاون پشتیبانی و زنجیره تأمین شرکت مخابرات) و مهدی راسخ (معاون مالی مخابرات ایران) را به‌ عنوان اعضای ستاد اربعین حسینی، منصوب کرد.

هدف از تشکیل این ستاد، افزایش هماهنگی‌ ها به‌ منظور ظرفیت‌ سازی اپراتورها و تأمین ارتباطات پایانه‌ های مرزی به‌ منظور پیش‌ بینی و ارائه تمام نیازهای ارتباطی دستگاه‌ های خدمت رسان و تضمین خدمات و کیفیت ارتباطات در مسیر حرکت زائران اربعین حسینی است.

ارسال نظر