گردشگری ایسلند به علت ناتوانی خطوط هوایی کاهش پیدا می کند

رسانه کلیک – اگرچه گردشگری ایسلند به علت ناتوانی برخی خطوط هوایی در سال 2019 کاهش پیدا می کند؛ با این وجود این موضوع خبر بدی برای این کشور محسوب نمی شود.

گردشگری ایسلند به علت ناتوانی خطوط هوایی کاهش پیدا می کند

بر اساس پیش بینی اخیر، گردشگری ایسلند به سبب ناتوانی برخی خطوط هوایی در خدمات رسانی، کاهش پیدا خواهد کرد. با این وجود، این موضوع چندان خبر بدی برای گردشگری ایسلند نیست؛ زیرا این کشور کوچک طی چند سال اخیر با هجوم بیش از اندازه ای از گردشگران مواجه شده و حتی با وجود این کاهش، باز هم سالانه میلیون ها گردشگر از آن بازدید خواهند کرد.

اگرچه صنعت گردشگری ایسلند قرار است به علت مشکلات برخی خطوط هوایی آن دچار سقوط و رکودی ناگهانی گردد؛ با این وجود گرداننده های بازار معتقدند این کاهش پیش بینی شده در مهم ترین صنعت خارجی ایسلند، به اندازه ای که عده ای از آن وحشت کرده اند، مشکل ساز و جدی نخواهد بود.

به استناد Isavia (اپراتور فرودگاه)، شمار مسافران فرودگاه بین المللی کپلاویک در سال 2019، 8.7 درصد کاهش یافته و از 9.8 میلیون نفر به 8.95 میلیون نفر خواهد رسید. می توان گفت بزرگترین علت این سقوط، کاهش پروازهای مرتبط و پیوسته است. در مجموع، به نظر می رسد تعداد گردشگران نسبت به سال گذشته که در اوج خود بود، 2.4 درصد کاهش پیدا کند.

Erna Sverrisdottir ، یکی از اقتصاددانان Arion Bank از پیش بینی اخیر مبنی بر رکود گردشگری ایسلند را با توجه به عدم قطعیت در تامین خدمات خطوط هوایی ایسلند، نوعی "خبر خوب" دانسته است. Sverrisdottir این موضوع را اثری جزئی بر صنعت گردشگری دانسته و معتقد است تضعیف اخیر ارزش کرون ممکن است موجب نوعی تعادل در کاهش گردشگری ایسلند باشد.

به استناد Bjorn Oli Hauksson ، مدیر اجرایی Isavia خطوط هوایی ایسلند دارای چارچوب هایی به منظور فراتر رفتن از رشد تخمین زده شده در تعداد پروازهای بین المللی، از 1 به 3 درصد هستند و برنامه هایی نیز جهت گسترش هر چه سریع تر فرودگاه اصلی ایسلند وجود دارد.

ارسال نظر