فیروزآبادی: صنعت سبز و اقتصاد سبز لازمه فرار از آلودگی هوا

<p>ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاحیه الکامپ ۲۱ از ضرورت وجود اقتصاد دیجیتالی سخن گفت.به گزارش کلیک در افتتاحیه بیست و یکمین دوره نمایشگاه الکامپ  ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ضرورت اقتصاد دیجیتالی اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد دیجیتالی یک الزام است. در برنامه ششم حدود 112 هزار میلیارد تومان سقف سرمایه گذاری در این حوزه در نظر گرفته شده ولی هنوز برنامه دقیقی وجود ندارد که این مقدار پول کجا باید هزینه بشود. وی تاکید کرد: طبق پیش بینی یک رشد 19درصدی در هر سال در برنامه ششم بر فاوا در نظر گرفته شده و 7الی 8 درصد هم رشد ایجاد اشتغال داشته باشد. اولین الزام هوای آلوده است که نیازبه صنعت سبز و اقتصاد سبز را بیش از پیش نمایان کرده است. یکی از حوزه هایی که می تواند ما را از آلودگی نجات دهد حوزه ای سی تی است. الزام دیگر شرایط ویژه جمعیتی کشور است چیزی حدود بیست دو میلیون نفر نیروی کار در کشور داریم که از این جمعیت چهار و نیم میلیون نفر تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند و چهار و نیم میلیون نفر دیگر نیز با مدرک به بازار کار می آیند و برآورد ما این است که به ازای هر دو نفر فارغ التحصیل لیسانس که بازار کار اضافه میشود یک نفر نیروی غیر تحصیل کرده داریم که به بازار کار می آید. وی ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه کشور ما باید در زمینه فناوری اطلاعات رشد داشته باشد اما در این راه موانعی وجود دارد که باید اول آن‌ها را برطرف کرد که از جمله آن‌ها میتوان به عدم وجود زیرساخت های کافی در این زمینه، عدم وجود نقدینگی، وعدم برنامه‌ریزی دقیق و اولویت بندی طرح هااشاره کرد. وی افزود: ما در نظام تعرفه گذاری و رقابتی مشکل داریم بعضی از حوزه ها هنوز شکل نگرفته است در حوزه اقتصادی ما فقط کارت نقدی داریم و هنوز در اقتصاد الکترونیک پیشرفت نکرده ایم و هنوز با داشتن لازمه های آن فاصله داریم و تا زمانی که نتوانیم این ساز و کار ها را در کشور شکل دهیم مطمئن باشید این بخش پیشرفت نخواهد کرد. فیروزآبادی در ادامه افزود: ما با توسعه ای که در دولت یازدهم در حوزه اپراتوری تلفن  صورت گرفته حدود بیست دو میلیون نفر داریم که از گوشی هوشمند استفاده می کنند و ارتباط نسبتا باند پهن دارند اما از لحاظ میزان استفاده وضع خوبی نداریم و بخش بسیاری از میزان مصرف ما هم در شبکه های اجتماعی می‌گذرد که این موضوع نشاندهنده ضرورت پیشرفت ما در حوزه خدمات و تولید محتوا و اقتصاد اینترنتی را نمایان میکند.</p>

فیروزآبادی: صنعت سبز و اقتصاد سبز لازمه فرار از آلودگی هوا

به گزارش کلیک در افتتاحیه بیست و یکمین دوره نمایشگاه الکامپ ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ضرورت اقتصاد دیجیتالی اشاره کرد و اظهار داشت: اقتصاد دیجیتالی یک الزام است. در برنامه ششم حدود 112 هزار میلیارد تومان سقف سرمایه گذاری در این حوزه در نظر گرفته شده ولی هنوز برنامه دقیقی وجود ندارد که این مقدار پول کجا باید هزینه بشود.
وی تاکید کرد: طبق پیش بینی یک رشد 19درصدی در هر سال در برنامه ششم بر فاوا در نظر گرفته شده و 7الی 8 درصد هم رشد ایجاد اشتغال داشته باشد.
اولین الزام هوای آلوده است که نیازبه صنعت سبز و اقتصاد سبز را بیش از پیش نمایان کرده است. یکی از حوزه هایی که می تواند ما را از آلودگی نجات دهد حوزه ای سی تی است. الزام دیگر شرایط ویژه جمعیتی کشور است چیزی حدود بیست دو میلیون نفر نیروی کار در کشور داریم که از این جمعیت چهار و نیم میلیون نفر تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند و چهار و نیم میلیون نفر دیگر نیز با مدرک به بازار کار می آیند و برآورد ما این است که به ازای هر دو نفر فارغ التحصیل لیسانس که بازار کار اضافه میشود یک نفر نیروی غیر تحصیل کرده داریم که به بازار کار می آید.
وی ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه کشور ما باید در زمینه فناوری اطلاعات رشد داشته باشد اما در این راه موانعی وجود دارد که باید اول آن‌ها را برطرف کرد که از جمله آن‌ها میتوان به عدم وجود زیرساخت های کافی در این زمینه، عدم وجود نقدینگی، وعدم برنامه‌ریزی دقیق و اولویت بندی طرح هااشاره کرد.
وی افزود: ما در نظام تعرفه گذاری و رقابتی مشکل داریم بعضی از حوزه ها هنوز شکل نگرفته است در حوزه اقتصادی ما فقط کارت نقدی داریم و هنوز در اقتصاد الکترونیک پیشرفت نکرده ایم و هنوز با داشتن لازمه های آن فاصله داریم و تا زمانی که نتوانیم این ساز و کار ها را در کشور شکل دهیم مطمئن باشید این بخش پیشرفت نخواهد کرد.
فیروزآبادی در ادامه افزود: ما با توسعه ای که در دولت یازدهم در حوزه اپراتوری تلفن صورت گرفته حدود بیست دو میلیون نفر داریم که از گوشی هوشمند استفاده می کنند و ارتباط نسبتا باند پهن دارند اما از لحاظ میزان استفاده وضع خوبی نداریم و بخش بسیاری از میزان مصرف ما هم در شبکه های اجتماعی می‌گذرد که این موضوع نشاندهنده ضرورت پیشرفت ما در حوزه خدمات و تولید محتوا و اقتصاد اینترنتی را نمایان میکند.

ارسال نظر