امکان برقراری مستمری ازکارافتادگی به صورت آنلاین فراهم شد

مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی از امکان برقراری مستمری ازکارافتادگی به صورت غیرحضوری و آنلاین خبر داد.

امکان برقراری مستمری ازکارافتادگی به صورت آنلاین فراهم شد

ناهید حیدری با اعلام این خبر افزود: «با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه در پی شیوع ویروس کرونا، ضرورت توسعه خدمات غیرحضوری با هدف ارتقای رضایت حداکثری مخاطبان، کاهش مراجعات بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران به واحدهای اجرایی و شفاف‌سازی امور اجرایی موجب شد تا برقراری غیرحضوری مستمری ازکارافتادگی به دلیل شرایط ویژه آن دسته از بیمه‌شدگانی که به علت وقوع حادثه ناشی از کار یا بروز بیماری بخشی از توانایی جسمی خود را از دست می‌دهند، به عنوان برنامه اولویت‌دار در حوزه تعهدات بلندمدت در دستور کار قرار بگیرد و خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، این مهم از اول آذرماه سال جاری عملیاتی شد.»

وی ادامه داد: «در حال حاضر پس از تأیید ازکارافتادگی بیمه‌شده توسط کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون، صدور حکم برقراری مستمری ازکارافتادگی به صورت کاملاً غیرحضوری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir میسر شده است.»

حیدری گفت: «در سرویس غیرحضوری برقراری مستمری ازکارافتادگی، انواع تعهدات قانونی پیش‌بینی شده در ماده ۷۰ قانون ارائه می‌شود. به صورتی که تمام احکام برقراری مربوط به غرامت نقص مقطوع، ازکارافتادگی جزئی، ازکارافتادگی کلی ناشی از کار و ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار، از طریق این سرویس انجام و تمامی مراحل اجرای فرآیند به مخاطب اعلام می‌شود. ارائه این سرویس به صورت متوسط موجب کاهش بیش از ۹۱ هزار مورد مراجعه در سال به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی خواهد شد.»

شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی چیست؟

مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص شرایط برقراری مستمری ازکارافتادگی گفت: «بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده می‌شوند، چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند در گروه‌های زیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده 66 درصد و بیشتر باشد، ازکارافتاده کلی شناخته می‌شود. چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، ازکارافتاده جزئی شناخته می‌شود و اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین 10 تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.»

حیدری اظهار داشت: «بیمه‌شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای ازکارافتاده کلی شناخته شود، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری ازکارافتادگی کلی ناشی از کار را خواهد داشت. همچنین بیمه‌شده‌ای که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یک سال کار را که متضمن حق بیمه 90 روز کار ظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به ازکارافتادگی باشد پرداخت کرده باشد، در صورت ازکارافتادگی کلی استحقاق استفاده از مستمری ازکارافتادگی کلی غیر ناشی از کار را خواهد داشت.»

حیدری اضافه کرد: «راهنمای استفاده از خدمت غیرحضوری برقراری مستمری ازکارافتادگی از طریق سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی tamin.ir در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.»

مدیرکل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: «همچنین سایر خدمات مربوط به تعهدات بلندمدت نیز نظیر صدور احکام برقراری مستمری بازنشستگی، در دستور کار ارائه خدمات به صورت غیرحضوری قرار دارد و امیدواریم تا پایان سال جاری با احتساب خدمت برقراری مستمری بازنشستگی، ۱۴ خدمت این حوزه به صورت غیرحضوری ارائه شود.»

ارسال نظر