اقتصاد دانش‌بنیان نیاز به دانشگاه نسل سوم و فعال دارد

رسانه کلیک - فرید نجفی مهمترین نکته در حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم را ارتباط موثر و دائم دانشگاه با صنعت و هدف اصلی دانشگاه ها، سود رسانی و انتقال فناوری به جامعه دانست.

اقتصاد دانش‌بنیان نیاز به دانشگاه نسل سوم و فعال دارد

فرید نجفی، سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نخستین کنگره کشوری دانشگاه نسل سوم که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد با اشاره به آمارهای منابع علمی معتبر جهانی گفت: رتبه تحقیقاتی و پژوهشی کشور در کل علوم ۱۴ و در علوم پزشکی ۱۷ دنیا است، اما از نظر ابداعات و اختراعات در جایگاه ۶۷ هستیم؛ این نشان می دهد حجم زیادی از تحقیقات ما به خلق ثروت و رفاه جامعه منجر نمی‌شود و کاربردی نیست.

وی با مقایسه سهم صنایع مختلف در اقتصاد نوآورانه آینده دنیا گفت: سهم صنایع نفتی که از مزیت های کشور ما محسوب می شود، در این میان حدود یک درصد است و سهم صنایع دارویی ۱۷ درصد؛ بنابراین ضروری است هرچه سریعتر به سوی دانشگاه های نسل سوم و چهارم حرکت کنیم.

نجفی دانشجویان را یکی از مهمترین سرمایه های دانشگاه در این مسیر دانست و تصریح کرد: باید به آموزش دانشجویان توجه ویژه شود و دانشگاه نسل سوم از بستر دانشگاه نسل اول بر می خیزد.

سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به راهکارهایی برای حرکت سریعتر به سوی دانشگاه نسل سوم، گفت: داشتن اهداف دراز مدت و استراتژی مناسب، مدیریت حرفه ای و خلاقیت در عمل، جذب اعضای هیات فعال در آموزش و پژوهش، دعوت از صنعتگران به دانشگاه و حضور اعضا هیات علمی و دانشجویان در صنعت و رفع پیچیدگی های روابط تجاری کشور در تبدیل ایده به محصول، از جمله این راهکار های پیشنهادی است.

وی به برخی اقدامات در حوزه معاونت تحقیقات وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: رونمایی از آیین نامه ثبت اختراعات با همکاری قوه قضاییه برای اولین بار، افتتاح ۱۰ پارک علم و فناوری ویژه وزارت بهداشت و حمایت ۵۰۰ میلیون تومانی از آنها تا پایان سال، ایجاد شهرک های دانش و سلامت، فراخوان به دانشگاه ها برای شرکت در پروژه های مختلف تحقیقاتی، قطب بندی توانمندی و فناوری مناطق مختلف کشور، ایجاد شتاب دهنده ها در کنار دانشگاه ها و حمایت از صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی سلامت که نقش مهمی در سرمایه گذاری های ریسک پذیر در حوزه پژوهش دارند، از جمله این اقدامات است.

نجفی تاکید کرد: راه بسیار طولانی در پیش داریم، فرصتها کم است و امروز نیاز ما سیاستگذاری منسجم و تلاش مضاعف است تا همراه با دنیا، در رقابتی سخت و صلح آمیز، جاده توسعه علم و فناوری را طی کنیم.

اولین کنگره کشوری دانشگاه نسل سوم (ضرورت، فرصت، چالش و راهکارها) در تاریخ ۳ و ۴ دی ماه ۱۳۹۹ به صورت وبینار در سالن همایش مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

ارسال نظر