تعطیلی یک هفته‌ای شرکت ملی مخابرات ایران برای کمک به قطع زنجیره انتقال کرونا

رسانه کلیک - با توجه به تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تعطیلی تمام ادارات در هفته جاری، شرکت ملی مخابرات ایران هم در اطلاعیه‌ای از تعطیلی یک هفته‌ای این مجموعه خبر داد. 

تعطیلی یک هفته‌ای شرکت ملی مخابرات ایران برای کمک به قطع زنجیره انتقال کرونا
با توجه به گسترش شیوع ویروس کرونا و کمک به قطع زنجیره انتقال، در پی اجرای دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور و جلسه ساعت ۱۸ عصر جمعه ۷ آذر ستاد کرونا شرکت مخابرات ایران ، این مجموعه از شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ تا پایان هفته، در تمامی حوزه های ستادی و ادارای در مجموعه شرکت مخابرات ایران در سراسر کشور به جز مراکز ارائه خدمات و پاسخگویی خدمات تعطیل است.
به گزارش ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مجموعه شرکت مخابرات ایران، بر اساس تصمیم سازمان اداری و استخدامی کشور برای کمک به قطع زنجیره انتقال کرونا، در هفته جاری همه ادارات تعطیل هستند. مگر کارمندانی که بنا به تشخیص بالاترین مقام مسئول،در قسمتهای مختلف، باید در محل کار حاضر شوند.
بر این اساس ، به‌منظور ارائه حداکثری خدمات به تمامی مشتریان ، مراکز ارائه خدمات و پاسخگویی در سراسر کشور کماکان به فعالیت های خود ادامه خواهند داد .
همچنین شرکت ملی مخابرات ایران از مشترکین خود خواست برای دریافت هرگونه خدمتی از درگاه های غیرحضوری استفاده شود تا با این اقدام، کمک قابل توجهی به قطع زنجیره ابتلا به ویروس کرونا باشد.
ارسال نظر