درآمد 69 میلیارد تومانی صنعت بازی‌های موبایلی در سال 98

رسانه کلیک - گزارش تحلیلی بازار از وضعیت بازی‌های موبایلی (نرخ رشد، طول عمر، روندها و چرخه عمر بازی‌ها) در سال ۹۸ منتشر شد.

درآمد 69 میلیارد تومانی صنعت بازی‌های موبایلی در سال 98
ارسال نظر