یک سفر رفت و برگشت به ماه با اسپید!

رسانه کلیک - اسپید سامانه پخش و توزیع هوشمند است که در سال 98 درخش خوبی را تجربه کرد و به رشد قابل قبولی رسید. این مجموعه در گزارش سال 98 خود عنوان کرده که معادل یک سفر رفت و برگشت به ماه را در 98 تجربه کرده است.اسپید سامانه‌ای است برای پخش و توزیع مرسوله‌های کسب‌و‌کار شما. لجستیک، حمل‌و‌نقل و ارسال بسته‌های کسب و کار خود را به اسپید بسپارید. تمامی کسب و کارهای آنلاین، سازمان‌ها، افراد و مجموعه‌هایی که نیاز به ارسال تجمیعی و ارسال بار و بسته در تهران دارند می‌توانند از خدمات اسپید استفاده کنند. این سامانه با نگاهی کلی به جزییات سال 98، گزارشی منتشر کرده که در ادامه با هم مرورش می کنیم.

یک سفر رفت و برگشت به ماه با اسپید!

اسپید سامانه‌ای است برای پخش و توزیع مرسوله‌های کسب‌و‌کار شما. لجستیک، حمل‌و‌نقل و ارسال بسته‌های کسب و کار خود را به اسپید بسپارید. تمامی کسب و کارهای آنلاین، سازمان‌ها، افراد و مجموعه‌هایی که نیاز به ارسال تجمیعی و ارسال بار و بسته در تهران دارند می‌توانند از خدمات اسپید استفاده کنند. این سامانه با نگاهی کلی به جزییات سال 98، گزارشی منتشر کرده که در ادامه با هم مرورش می کنیم.

در نگاه اول نکته ای که به شدت جلب توجه می‌کند میزان رضایت مشتری‌های اسپید است. این سامانه از مجموع 5 ستاره موفق شده است 4.4 ستاره را طلایی کرده و به فعالیت خود ادامه دهد. مسافت طی شده اسپیدی ها به انداره یک سفر رفت و برگشت به ماه است که معادل می‌شود با 770.000 کیلومتر.

با اسـپید ازبیش 70.000 سفر درون شهری و از 170.000 کیلومتر پیایش در سـطح شهر تهران جلوگییری شده است. بنابراین در میران مصرف سوخت و بنزین نیز صرفه جویی قابل توجهی رخ داده است وتا 7000 لیتر در مصرف بنزین صرفه جویی شده است.
بر اساس گزارش اسپید، تمام مناطق 22 گانه تهران تحت پوشـش اسپید قرار گرفته و بیش از 5%جمعیت تهران حداقل 1 بار از اسـپید بسته تحویل گرفته اند.

اسپید می‌گوید از میان مناطق 22 گانه منــاطق 3 و 5 بیشترین میــزان خرید به ارزش بالای 2 میلیون تومـان را با اسپید تجربه کرده اند و مناطق 3 و 5 و 1 بیشـتین میان خرید به ارزش بی 1 تا 2 میلیون تومان را در اسپید تجربه کرده اند. در این میان سهم مناطق 3 و 2 و 6 بیشترین میان خریــد ۲00 هــزار تا1 میلیون تومــان بوده است. بیشـترین میزان خرید تا ۲۰۰ هزارتومان را نیز مناطق 6 و 5 و2 به خود اختصاص داده اند.
بر اساس آمار اسپید بیشـتزین کالاهای جابجا شده در اسپید کتاب و لوازم آرایشی و بهداشتی بوده اند.

اسپید در این گزارش عنوان کرده که رشد ارسالی 170 درصدی را در سال 98 به نسبت سال 97 تجربه کرده است .

بنابر گزارش سال 98 اسپید؛ کارشناسان پشتیبانی اسپید روزهای شلوغی را تجربه کرده و بیش از ۰۰۰,8۰۰,۴ ثانیه پشـتیبان تلفن از مشتریان وشرکت ها انجام شده است.

اسپید همچنین عنوان کرده است بیشـترین تعداد بسـته تحویل داده شده توسط یک سفیز در یکماه ۱۹۴۵ مرسـوله و بیشـترین در یک روز ۱۸۰ مرسوله است. و ارزش کل کالاهای جابه جا شده توسط اسپید معادل 100 میلیارد تومان بوده است.

اسپید در خصوص بازده زمانی جابه جایی و ارسال مرسولات نیز اطلاعات جالب توجهی منتشر کرده است. بر اساس آمار اسپید 62%مرسـولات در بازه صبح و ۳۸ %آنها در بازه بعد از ظهر ارسـال شده اند. و تنها 5 %کل درخواسـت ها از خدمات پرداخت در محل اسپید استفاده کرده اند.

ارسال نظر