تبادل نیروهای انسانی در شرایط بحرانی

رسانه کلیک – شیوع ویروس کرونا به همان میزان که برای برخی از کسب و کارهای انلاین موثر بود؛ در مواردی باعث زمین گیر شدن برخی از کسب و کارهای اینترنتی شد.

تبادل نیروهای انسانی در شرایط بحرانی

همان روز های نخست شیوع کرونا بود؛ همان روزهایی که تب و تاب کرونا به این جدیت نرسیده بود! همان روزها بود که برخی از کسب و کارها با اعلام این موضوع که اتفاقات ماه های اخیر زمینه های تعدیل نیروی این کسب کارها را چیده است از تعدیل نیروهای انسانی خود خبر دادند و در ادامه این موضوع گسترش پیدا کرد.

این موضوع نقطه مقابل برخی از کسب و کارها بود. استارتاپ هایی همانند شیپور در حالی از آمادگی خود برای استخدام نیروهای تعدیل شده دادند که دیجی کالا اعلام کرد به استخدام 2 هزار نفر نیروی جدید در پی افزایش سفارشات آنلاین نیاز دارد.

در این راستا حمیدرضا محمودی مدیر عامل آژانس فست کلیک و پلتفرم تبلیغاتی طاووس در لایوی با اشاره به این موضوع با ارایه راه حل جالبی سعی کرد در این راستا به فرهنگ جدید و نویی اشاره داشته باشد.

او با اعلام این موضوع که با توجه به شرایط پیش آمده در اقتصاد کشور باید به فکر راه حلی درست بود عنوان کرد:« چنین شرایطی سال ها پش با گسترش ویروس سارس نیز پیش آمده و زمینه خانه نشینی بسیاری از کارکنان شرکت ها فراهم کرده بود. اما در همان زمان شرکت ها به کمک هم آمدند. همفکری و همدلی رهبران کسب و کارها و مدیران عامل در آن زمان سبب شد اغلب شرکت ها به جای این که به تعدیل و اخراج نیروی انسانی خود روی بیاورند به فکر قرض دادن نیروی کار به هم باشند. »

محمودی با این پیشنهاد که شرکت ها به جای این موضوع که گزینه روی میز خود را تعطیلی و اخراج نیرو انتخاب کنند می توانند به قرض دادن نیروی انسانی روی بیاورند؛ ادامه داد:« در این بحبوحه بسیاری از شرکت ها روی به تعدیل نیروی خود آورده اند؛ برخی قید ادامه حیات استارتاپ و شرکت خود را زده و تعطیل کرده اند و برخی از شرکت ها هم به استخدام های جدیدی روی آورده اند.»
به اعتقاد حمیدرضا محمودی شرکت هایی همانند دیجی کالا و شیپور و ... می توانند به این موضوع فکر کنند و از نیروهای سایر شرکت ها قرض بگیرند »
محمودی با اعلام این موضوع که تحول دیجیتال لازمه ادامه حیات و ممات شرکت هاست تاکید کرد:« چنین اقداماتی می تواند به معرفی هر چه بیشتر این شرکت ها در فضای دیجیتال کمک کرده تا با همدلی و همکاری این دوران به سر رسیده و شرکت ها به وضعیت نرمال خود باز گردند .»

ارسال نظر