سازمان فناوری اطلاعات پروژه «ابر ایران» را برون‌سپاری می کند

رسانه کلیک - سازمان فناوری اطلاعات ایران پروژه «شبکه‌ ابری یکپارچه توزیع‌شده (ابر ایران)» را با هدف یکپارچه سازی مراکز داده استانی، برون‌سپاری می کند.

سازمان فناوری اطلاعات پروژه «ابر ایران» را برون‌سپاری می کند

فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال شبکه‌ ابری یکپارچه توزیع‌شده سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شد.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف ارتقا، بهینه‌سازی و یکپارچه‌سازی مراکز داده خود در استان‌ها، اجرای پروژه‌ «شبکه‌ ابری یکپارچه توزیع‌شده (ابر ایران)» را کلید زده است.

این سازمان اعلام کرد: «این پروژه را با رعایت قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوطه، از طریق جلب مشارکت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و با اعلان فراخوان عمومی و رقابت عمومی، به سرمایه‌گذار واجد شرایط واگذار می کند.

اشخاص حقوقی که واجد شرایط اجرای پروژه‌ فوق هستند، می توانند برای شناسایی و تکمیل اسناد، تا تاریخ ۱۴ آبان ماه جاری و از طریق مراجعه به پرتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی http://ITO.gov.ir ضمن دانلود گزارش شناخت پروژه نسبت به تکمیل مستندات خواسته شده و ارسال آن به صورت الکترونیکی به معاونت توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات این سازمان اقدام کنند.»

این فراخوان صرفا به منظور شناسایی متقاضیان است و فراخوان عمومی ارزیابی و انتخاب پس از نهایی شدن اسناد، منتشر خواهد شد. سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد که شرکت در فراخوان حاضر و تکمیل و ارائه مستندات، هیچ حقی را برای ارائه‌دهنده ایجاد نخواهد کرد.

ارسال نظر