پروژه نیازسنجی داده های ماهواره سنجش از دور اجرایی می‌شود

رسانه کلیک - سازمان فضایی ایران برای شناسایی و برنامه ریزی در حوزه تهیه و تامین داده های ماهواره ای، پروژه نیازسنجی سنجش از دور را در سطح کشور اجرا می کند.

پروژه نیازسنجی داده های ماهواره سنجش از دور اجرایی می‌شود

به گزارش خبرنگار کلیک به نقل از سازمان فضایی ایران، مصطفی منصورپور، سرپرست اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران در این باره گفت: «برنامه ریزی در حوزه تهیه و تامین داده های ماهواره ای، طراحی و ساخت ماهواره و ارائه سرویس های مطلوب در سطوح مختلف به جامعه کاربران سنجش از دور، اعم از بهره برداران داده های ماهواره ای و محصولات آن، مستلزم داشتن اطلاعات دقیق و به روز از نیاز جامعه کاربران به داده های ماهواره ای مورد نیاز، مشخصات تصاویر ماهواره ای خریداری شده و ارزیابی مشکلات استفاده از فناوری سنجش از دور است.»

وی افزود: «به منظور تعریف دقیق از کاربری های قابل انتظار از داده های ماهواره ای و استفاده از این فناوری در توسعه کسب و کارهای نوین، اشتغال زایی و نحوه ارائه خدمات به جامعه کاربران توسط شرکت ها و استارت‌آپ ها و میزان تاثیر و ارزش آن در اقتصاد کشور، داشتن اطلاعات دقیق از سطح فناوری سنجش از دور در حوزه کاربرد و ارائه خدمات برای زیر سیستم های کره زمین همچون، هوا، آب، خاک، گیاه و انسان ضروری و با اهمیت است.»

سرپرست اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران ادامه داد: «با همین رویکرد سازمان فضایی ایران نسبت به جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص نیازهای سازمان ها و دستگاه‌های دولتی به خدمات سنجش از دور و تبدیل آن به یک پایگاه داده که می تواند مبنای تصمیم گیری های کلان در کشور و همچنین تعیین رویکرد استارت‌آپ ها و شرکت‌های خصوصی برای ارائه خدمات کاربردی و مورد نیاز جامعه باشد، اقدام کرده است.»

منصور پور گفت: «در این پروژه از طریق طراحی فرم های دیجیتال در محیط پرتال سنجش از دور سازمان فضایی ایران، نیازهای سازمان ها و دستگاه‌های دولتی در سطح کشور که شامل ۲۲۰ سازمان و دستگاه دولتی است در ۴ حوزه شامل داده‌های ماهواره‌ای مورد نیاز، مشخصات تصاویر ماهواره‌ای خریداری شده، ارزیابی مشکلات استفاده از فناوری سنجش از دور و محصولات مورد نیاز جمع‌آوری، تحلیل و در یک بانک اطلاعاتی ذخیره می شود.»

وی با اشاره به مزیت های این روش شامل سرعت، کاهش زمان و هزینه نسبت به شیوه های سنتی گفت: «انجام این مهم در سطح کشور برای اولین بار بوده و پس از ارزیابی و تحلیل این اطلاعات، دستاوردهای مهمی برای سازمان فضایی ایران در راستای انجام تکالیف و وظایف حاکمیتی خود خواهد داشت که شامل کمک به پاسخ گویی به نیاز فعلی و آتی جامعه کاربران به داده‌های ماهواره ای و همچنین تعریف کاربردها، ایجاد سرویس های پایش ماهواره‌ای و طراحی و ساخت سنجنده‌های ماهواره‌ها خواهد بود.»

سرپرست اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران، تحلیل وضعیت (داده، خدمات و کاربرد) فناوری سنجش از دور، تحلیل نیاز فعلی و آتی جامعه کاربران سنجش از دور در کشور به داده، خدمات و کاربرد، تحلیل چالش های موجود در تامین انواع داده‌های سنجشی و ارزیابی و تداوم دسترسی به این داده‌ها، آگاهی از وضعیت بازار سنجش از دور و دستیابی به ظرفیت کسب و کارهای نوین و اشتغال‌زایی در این حوزه، آگاهی از وضعیت نیروی انسانی متخصص حوزه سنجش از دور به منظور برنامه‌ریزی در توسعه کسب وکارهای فضاپایه، جهت دهی استارت‌آپ ها متناسب با نیاز و بازار بهره‌برداران صنعت سنجش از دور، ایجاد بانک اطلاعاتی دیجیتال و انتخاب سیاست مناسب به منظور توسعه کسب وکارها را از دستاوردهای حاصل از انجام این پروژه برشمرد.

ارسال نظر