از دانشجویان خلاق در راستای تحول دیجیتال استفاده می کنیم

رسانه کلیک - وزیر ارتباطات عنوان کرد: اگر چالشی در کسب و کارهای نوپا و تحول دیجیتال که مدل آن ها بر پایه بهینه سازی و بهبود بهره وری است، وجود داشته باشد از دانشگاه ها کمک گرفته یا فضایی به وجود می آوریم تا دانش آموختگان و دانشجویان خلاقیت های خود را ارزیابی کنند.

از دانشجویان خلاق در راستای تحول دیجیتال استفاده می کنیم

به گزارش کلیک به نقل از ایرنا؛ محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری با اشاره به اهمیت بکارگیری ظرفیت های علمی و فناورانه دانشگاه ها در حوزه ارتباطات کشور گفت: توسعه همکاری های وزارت ارتباطات و دانشگاه ها بدون همراهی و هماهنگی در حوزه تحول دیجیتال به نتیجه نخواهد رسید.

وی بیان کرد: بخش عمده ای از ظرفیت تحول دیجیتال در کنار دانشگاه ها شکل می گیرد بنابراین، حرکت ما بدون هماهنگی با ظرفیت های دانشگاهی به نتیجه نخواهد رسید.

وی اظهار داشت: پارک های علم و فناوری، مراکز رشد توانمندسازی و شتابندهای حوزه فناوری و اطلاعات همگی در کنار دانشگاه ها معنا و شکل می یابند.

وزیر ارتباطات و فناوی اطلاعات ادامه داد: اکنون تعامل مناسبی میان دانشگاه های کشور و مجموعه وزارت ارتباطات برقرار است و این همکاری و تعامل در مسیر خوبی به پیش می رود.

وی درباره بکارگیری دانش آموختگان دانشگاه های کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز تصریح کرد: اگرچه استخدام نیروها به طور مستقیم از طریق ما صورت نمی گیرد، اما اگر چالشی در کسب و کارهای نوپا و تحول دیجیتال که مدل آن ها بر پایه بهینه سازی و بهبود بهره وری است، وجود داشته باشد از دانشگاه ها کمک گرفته یا فضایی به وجود می آوریم تا دانش آموختگان و دانشجویان خلاقیت های خود را ارزیابی کنند.

ارسال نظر